25. oktobrī SIA `Ekodoma` sadarbībā ar Rīgas Tehnisko universitāti atkārtoti rīkos semināru `AER koģenerācijas tehnoloģiskie risinājumi`

25.10.2011.

Efektīva resursu izmantošana enerģijas ražošanai ir būtisks jautājums jebkuram siltumapgādes uzņēmumam, kā arī pašvaldībai, jo tas ietekmē siltumenerģijas tarifu, par kuru norēķinās ikviens tās iedzīvotājs. Viens no efektīvākajiem resursu izmantošanas veidiem ir vienlaicīga siltumenerģijas un elektroenerģijas ražošana (koģenerācija). Turklāt atjaunojamo energoresursu izmantošana koģenerācijā kļūst arvien izdevīgāka, padarot šo risinājumu vēl pievilcīgāku. 


Šī gada 25.oktobrī SIA „Ekodoma” sadarbībā ar Rīgas Tehnisko universitāti atkārtoti rīkos semināru „AER koģenerācijas tehnoloģiskie risinājumi”, kurā enerģētikas speciālisti sniegs Jums ieskatu, kā noteikt koģenerācijas stacijas energoefektivitātes rādītājus, kurināmā ietaupījumu un emisiju samazinājumu, kā arī, kā pareizi izvēlēties koģenerācijas iekārtu jaudu. Šī semināra laikā uzmanība tiks pievērsta arī koģenerācijas staciju ekonomiskajiem aspektiem, kas ietver elektroenerģijas un siltumenerģijas tarifu aprēķinus. Balstoties uz augstāk minēto informāciju, tiks sagatavoti aprēķinu uzdevumi dalībniekiem, lai nostiprinātu iegūtās zināšanas. Seminārā tiks sniegta informācija par biomasas un biogāzes staciju tehnoloģiskajiem risinājumiem, kā arī par realizētajiem AER koģenerācijas staciju projektiem gan Latvijā, gan citās Eiropas valstīs.


Katrs semināra dalībnieks saņems sertifikātu un grāmatu „Kliedētas energosistēmas. Mazas koģenerācijas stacijas”, autori: Prof. Dagnija Blumberga un Prof. Ivars Veidenbergs, Rīgas Tehniskā universitāte. Noslēgumā būs iespējams iepazīties ar biomasas tehnoloģiju ražotāju un izplatītāju sniegto informāciju, kā arī apmekēt sekciju „Vide un enerģija”, kas norisinās Apvienotā Pasaules latviešu zinātnieku kongresa ietvaros.


Seminārā aicināti piedalīties siltumapgādes uzņēmumu un pašvaldību pārstāvji, kā arī citi interesenti. Lūdzu, piesakiet savu dalību seminārā, nosūtot pieteikumu uz e-pastu: alise.berzina@rtu.lv


Norises vieta: Kronvalda bulv. 1, 10.auditorija, Rīga (RTU Enerģētikas un elektrotehnikas fakultātes telpās)


Adrese korespondencei:
Alise Bērziņa
E-pasts: alise.berzina@rtu.lv
Tālrunis: 371 26039274


Dalības maksa: 25 LVL + PVN (vietu skaits ierobežots)
Dalības maksu, lūdzu, pārskaitīt pirms ierašanās uz semināru, izmantojot zemāk norādītos rekvizītus:
SIA ‘’Ekodoma’’
PVN Nr.: LV40003041636,
Adrese: Noliktavas iela 3-3, Rīga LV-1010
Banka: AS Swedbank,
Kods: HABALV22,
Konts: LV22 HABA 0551 0113 1166 42011.gada 25.oktobris
3. apmācību kurss
“AER koģenerācijas tehnoloģiskie risinājumi”


09:45 – 10:00 Reģistrācija
10:00 – 10:10 Kāpēc zaļā koģenerācija? Statistikas datu analīze un informācija par „CHP Goes Green” projektu. M. Sc. L.Ozoliņa (Ekodoma)10:10 – 10:50 Koģenerācijas vērtējuma indikatori un iekārtas jaudas izvēle. Prof. I. Veidenbergs (Rīgas Tehniskā universitāte)
10:50 – 11:20 Koģenerācijas staciju aprēķinu uzdevumi (praktiskais darbs)
11:20 – 11:50 Biomasas koģenerācijas stacijas praksē. M. Sc. E.Vīgants (Ludzas Bio-Enerģija)
11:50 – 12:10 Biomasas koģenerācijas stacijas projekts. M. Sc. G. Cimdiņa (Fortum Jelgava)
12:10 – 13:00 Pusdienu pārtraukums
13:00 – 14:00 Biomasas koģenerācijas tehnoloģiskie risinājumi:
• tvaika turbīnas un ORC, Prof. I. Veidenbergs (Rīgas Tehniskā universitāte)
• gazifikācija un pirolīze, Prof. M. Gedrovičs (Rīgas Tehniskā universitāte)
14:00 – 14:40  Koģenerācijas staciju ekonomiskie aspekti. Prof. G.Bažbauers (Rīgas Tehniskā universitāte)
14:40  Kursa noslēgums (sertifikātu un grāmatu pasniegšana)
14:50 – 15:50 Biomasas tehnoloģiju uzņēmumu prezentācijas


4. sekcija. Vide un enerģija 15:30
RTU Enerģētikas un elektrotehnikas fakultātē, 21.auditorijā
Vadītāja prof. A.Blumberga


15:30 – 15.45 G. Bažbauers, G.Cimdiņa
Latvijas centralizētās siltumapgādes sistēmu loma ilgtspējīgas energoapgādes attīstībā


15.45 – 16.00 J. Broks, J.G. Pommers
Zaļā transporta attīstības perspektīva un nozīme Latvijā
 
16.00 – 16.15 D. Jaunzems, I.Veidenbergs, A. Einiks
Ar saules enerģiju darbināmu aukstuma iekārtu ietekme uz dzīves kvalitāti  


16.15 – 16.30 D. Markova, J. Porubova, G. Bažbauers
Biometāna potenciāls Latvijā


16.30 – 16.45 E. Dāce, A. Skorobogatova
No atkritumiem iegūta kurināmā potenciāls Latvijā


16.45 – 17.00 K.Siliņš, A. Žandeckis, I. Veidenbergs
Slāpekļa oksīdu samazināšana mazas jaudas biomasas apkures katlos


17.00 – 17.15 I. Šteinberga
Kritisko slodžu aprēķini un kartēšana uz mežu apgabaliem Latvijā


 

Pēdējās izmaiņas: 09.11.2018.