Biedrība `Rēzeknes 32` atklāts konkurss `Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas vienkāršotā renovācija (siltināšana) Rēzeknes ielā 32, Preiļos, ar identifikācijas Nr.BR-11-32/2 ERAF, LIAA identifikācijas Nr. DMS/3.4.4.1.0/11/09/089 ietvaros

18.10.2011.

BiedrībaRŗēzeknes 32”
Rēzeknes 32, Preiļi, LV-5301


Uzaicinājums piedalīties iepirkumā „–”Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas vienkāršotā renovācija (siltināšana) Rēzeknes ielā 32, Preiļos, ar identifikācijas Nr.BR-11-32/2 ERAF, LIAA identifikācijas NrDMS/3.4.4.1.0/11/09/089 


1. Iepirkuma rīkotājs: biedrība ”Rēzeknes 32” reģ.nr. 40008170609, juridiskā adrese: Rēzeknes 32, Preiļi, LV-5301


2. Iepirkuma priekšmets – „Projekta “Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas vienkāršotā renovācija (siltināšana) Rēzeknes ielā 32, Preiļos, ar identifikācijas Nr.BR-11-32/2 ERAF, LIAA identifikācijas NrDMS/3.4.4.1.0/11/09/089a ietvaros, saskaņā ar iepirkuma nolikumu pretendentiem, tai skaitā Tehnisko specifikāciju.


3. Iepirkuma Nolikums pretendentiem ir pieejama elektroniski Preiļu novada domes mājas  lapā sadaļā „NVO”, kā arī ar Nolikumu un tā pielikumiem var iepazīties uz vietas Rēzeknes 32-14,Preiļos vai LIIA Pērses ielā 2, Rīgā


Nolikums ar pielikumiem (DOC) 
Pielikumi (XLS)


4. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 2011.gada 25.10. plkst.16.00
Piedāvājumi, kas iesniegti pēc piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām – netiks skatīti.


5. Piedāvājumus jāiesniedz: Rēzeknes ielā 32-14, Preiļi, LV-5301, no plkst. 9:00 līdz 17.00 personīgi vai pa pastu.


6. Kontaktpersonas:
– par iepirkuma priekšmetu biedrības Ŗēzeknes 32” Valdes priekšsēdētāja Agafija Trusova, t.26565810, e-pasts
agafijax@inbox.lv


 

Pēdējās izmaiņas: 13.11.2018.