Latgales RSIC sadarbībā ar Preiļu Biznesa inkubatoru 26. oktobrī un 1. decembrī Preiļos organizē radošo NEdarbnīcu jauniešiem un cilvēkiem, kuri meklē idejas jauniem izaicinājumiem `Mūsu iekšējie radošie resursi – jaunām iespējām Struktūrfondu apguvē`

26.10.2011.

Latgales RSIC sadarbībā ar Preiļu Biznesa inkubatoru 2011. gada 26. oktobrī un 1. decembrī plkst. 10:00 – 17:00 Kooperatīva ielā 6, Preiļos organizē radošo NEdarbnīcu jauniešiem un cilvēkiem, kuri meklē idejas jauniem izaicinājumiem


`Mūsu iekšējie radošie resursi – jaunām iespējām Struktūrfondu apguvē`


Lektore Vita Brakovska, biedrības ”ZINIS” valdes locekle


Obligāta pieteikšanās un sīkāka informācija pa tālruni 26636243 vai 65321553


„IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ”


Norises laiks: 2011. gada 26. oktobris un 1. decembris


Vieta: Preiļi, Kooperatīva iela 6, 3.stāvs, Preiļu biznesa inkubators


1. DIENAS DARBA KĀRTĪBA


09:45 – 10:00 Dalībnieku reģistrācija


10:00 – 10:15 Ievads – ieskats programmā, iepazīšanās ar eksperti un dalībniekiem


10:15 – 11:15 Radošums un inovācija kā instruments indivīda profesionālā izaugsmē
 Radošums un tā ienaidnieki, loma indivīda izaugsmē
 Radošums un inovācija uzņēmējdarbībā – mīti un patiesība
 Labās prakses piemēri ES finansējuma piesaistei radošām idejām


11:15 – 11:40 Praktisks darbs komandās: „Mozaīkas metode” – dalībnieku radošo resursu portfeļa izveidei


11:40 – 12:20 Pusdienu pauze


12:20 – 12:30 Pēcpusdienas izkustēšanās


12:30 – 13:00 Mana un komandas loma ES finansējuma piesaistē biznesa idejas attīstībai
 Kam es varu uzticēt savu ideju?
 Trīs pasaules, kurā dzīvojam. Kāda ir mana „zelta” komanda?
 „Intrepreneur” – uzņēmējs uzņēmumā. Kas es esmu?… komandā?
 ES struktūrfondu prasības projekta ieviešanas komandai


13:00 – 13:20 Praktisks darbs komandās: „Ortodoksālā metode” – radoši risinājumi bez papildus investīcijām!


13:20 – 13:40 XXI gadsimta indivīds – par ko viņš patiesībā maksā?
 Produkta netaustāmās vērtības formulējums
 Starpnozaru sadarbība kā koprades rezultāts
 21.gadsimta Maslova vajadzību piramīda – indivīdu „paradoksālās vajadzības”


13:40 – 14:40 Praktisks darbs komandās: „”6-3-5” metode” – izmantojam savas komandas spēka enerģiju!


14:40 – 15:00 Kafijas pauze un pēcpusdienas izkustēšanās


15:00 – 15:20 Prezentācijas prasmju pilnveidošana ES finansējuma piesaistes veicināšanai
 Ko klausītājs sagaida no prezentācijas?
 Efektīvu prezentāciju tehnikas (Elevator Pitch, Kawasaki, Pecha Kucha)
 Biežāk pieļautās kļūdas biznesa ideju pasniegšanā ES finansējuma piesaistē


15:20 – 15:50 Globālie un vietējie izaicinājumi kā iespēja jaunatnes aktivitātēm
 Izaicinājumi ES kā iespēja jauniem pakalpojumiem
 Video par XXI gadsimta tehnoloģiju attīstības ātrumu
 Jaunatnes prasmju pozicionēšana atbilstoši XXI gadsimta izaicinājumiem


15:50 – 16:30 Praktisks darbs komandās: „Problēmu – risinājumu koks” – izaicinājumi kā iespējas


16:30 – 16:45 „Ceļa maize” (mājas darbs) jauniešu kapacitātes stiprināšanai
 Indivīda vīzija, misija un vērtības XXI gadsimtā
 ES struktūrfondu prasības projektu iesniedzējiem


16:45 – 17:00 Pirmās apmācību dienas izvērtējums un noslēgums


2. DIENAS DARBA KĀRTĪBA


09:45 – 10:00 Dalībnieku reģistrācija


10:00 – 10:15 Ievads – atskats uz pirmo apmācību dienu, ieskats programmā


10:15 – 11:15 Radoša indivīda jēdziens – lai ko tu domā, domā CITĀDI
 Kā praktiski kļūt radošam? Pasaules „placinātāji”
 ES struktūrfondu vadlīniju loma radošuma veicināšanā
 „Kāpņu telpas” sindroms un veselīgas ambīcijas
 Harizmas nozīme konkurētspējas uzlabošanā


11:15 – 11:35 Praktisks darbs komandās/ individuāli: „Veidojam savu harizmu!”


11:35 – 12:15 Produkta mārketings XXI gadsimtā un ES struktūrfondu atbalsts mārketingam
 Sociālo tīklu neizmērojamais spēks
 Stāstniecības loma produkta „iesaiņošanā” un virzībā tirgū
 Kā veidot stāstu par produktu?
 ES struktūrfondu atbalsts starptautiskā mārketinga aktivitātēm


12:15 – 13:00 Pusdienu pauze


13:00 – 13:10 Pēcpusdienas izkustēšanās


13:10 – 14:30 Pamatiemaņas sekmīga biznesa plāna izstrādē ES finansējuma piesaistei
 Kas ir un kas nav labs biznesa plāns?
 Ko biznesa plānā vēlas ieraudzīt tā lasītājs?
 Būtiskākās kļūdas biznesa plāna izstrādē
 ES struktūrfondu prasības biznesa plānu izstrādē


14:30 – 14:45 Kafijas pauze


14:45 – 15:15 Jaunatnes iespējas sociālās uzņēmējdarbības kontekstā
 Sociālās uzņēmējdarbības jēdziens un pamatprincipi
 Komandu veidošanas platforma – Garage48 modelis
 Labās prakses piemēri Latvijā UN Eiropā


15:15 – 16:15 ES struktūrfondu finansējuma atbalsta instrumenti biznesa ideju agrīnajā attīstības stadijā
 Kas ir svarīgāks par naudu idejas agrīnā attīstības stadijā?
 Pirmais kapitāls manai idejai – „FFF” un „sviedru kapitāls”
 Ko dara biznesa eņģeļi? Kā man var palīdzēt biznesa inkubators?
 Citi ES struktūrfondu finansējuma avoti uzņēmējdarbības attīstībai


16:15 – 17:00 Otrās dienas noslēgums, izvērtējums un apliecinājumu izsniegšana
NEdarbnīcas mērķis: palīdzēt jauniešiem apzināt savu iekšējo radošo potenciālu, padarīt to dinamiskāku un pielietot savas konkurētspējas stiprināšanā – gan kā profesionāļiem savā jomā, gan kā topošiem uzņēmējiem, kas pretendē uz ES struktūrfondu finansējuma piesaisti.
Kādēļ ir vērts apmeklēt NEdarbnīcu: tās ietvaros tiek izmantotas radošās domāšanas metodes, kuru rezultātā nereti veidojas konkurētspējīgi biznesa un sociāla rakstura risinājumi, kas balstīti uz dalībnieku kompetencēm un radošām izpausmēm un kuru īstenošanai piemērota ES struktūrfondu finansējuma piesaiste.


Mērķauditorija: motivēti un sadarbībai atvērti jaunieši.


Apmācību rezultātā dalībnieki spēs patstāvīgi:
o apzināt savus iekšējos radošos resursus jaunām iespējām,
o izmantot radošuma un inovācijas elementus savai izaugsmei un konkurētspējai,
o izprast „zelta komandas” veidošanas pamatprincipus,
o apgūt radošās domāšanas metodes radošiem un ilgtspējīgiem risinājumiem un savas kā indivīda pašvērtības celšanai, kā arī sociālās uzņēmējdarbības attīstībai,
o izprast biznesa plāna izstrādes būtiskākos pamatprincipus,
o apgūt pamatiemaņas tradicionālas uzņēmējdarbības pārveidošanā ar radošu un konkurētspējīgu,
o pielietot efektīvas prezentāciju tehnikas potenciālo partneru pārliecināšanai,
o iepazīties ar radošo industriju lomu savas un produkta konkurētspējas stiprināšanā,
o orientēties ES struktūrfondu finansējuma atbalsta instrumentos, kas Latvijā pieejami biznesa ideju agrīnajā attīstības stadijā.


Mācību metodes: lekcijas, labās prakses piemēri Latvijā, individuāls tests savas lomas noteikšanai komandā, praktiskās nodarbības komandās, rezultātu prezentācija. Dalībnieki saņem izdales materiālu (~10 lp).


Vita Brakovska, MBA (biedrība „Zināšanu un inovācijas sabiedrība”)
Eksperte radošuma un inovācijas jautājumos
• pieredze darbā ar tehnoloģisku biznesa ideju autoriem
• panākumi indivīdu iekšējo radošo resursu komercializēšanā (NVA 7 no 10 biznesa plānu iesniedzējiem saņēma grantu biznesa idejas īstenošanai)
• inovācijas atbalsta instrumentu izstrāde un ieviešana
• finansējuma piesaiste konkurētspējīgu ideju agrīnā attīstības stadijā („Ideju kauss”, „Atspēriens”, LIAA un NVA programmas)
• Eiropas Komisijas atzinība par LIAA nacionālā konkursa „Ideju kauss” ieviešanu
• starptautiska pieredze radošās domāšanas rosināšanā tehnoloģiskiem uzņēmumiem Krievijā
• Britu padomes radošās domāšanas metodoloģijas „Nākotnes pilsētas spēle” sertificēta vadītāja


Vitas pakalpojumus izmantojuši: Latvijas Pilsoniskā alianse, Sorosa Fonds – Latvija, Pašvaldību mācību centri Rīgā un Daugavpilī, Pieaugušo izglītības centri Cēsīs un Dobelē, Nordea banka, Lattelecom, Britu padome, LIAA, Rīgas Tehniskā universitāte, Daugavpils Universitāte, Biznesa augstskola “Turība”, plānošanas reģionu administrācijas u.c. Plašāka informācija pieejama www.brakovska.lv un www.inovacija.lv


 

Pēdējās izmaiņas: 26.10.2011.