Latgalē domā par radošo industriju attīstību

18.10.2011.

Latgales Plānošanas reģions (LPR) sekmīgi turpina realizēt Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas atbalstīto projektu „Radošo industriju attīstība Latvijas – Lietuvas pierobežas reģionos”, ieviešanas Nr.: LLIII-194 („Development of joint strategy and cooperation network for promotion of creative industries”), informē LPR administrācijas vadītāja Iveta Maļina – Tabūne.


Projekta galvenais mērķis ir radīt labvēlīgu vidi radošo industriju attīstībai Latgales reģionā –  šādi veicinot uzņēmējdarbību, kas balstīta uz jaunu produktu, tehnoloģiju ieviešanu un radošu ideju novešanu līdz ražošanai. Projekta mērķauditorija ir profesionālās mākslas un mūzikas izglītības iestādes, to darbinieki un pedagogi, skolēni un studenti, valsts un pašvaldību iestādes, kā arī citi interesenti.


Projekta ietvaros Latgalē ir paredzēta virkne dažādu aktivitāšu. Jau drīzumā tiks organizētas apmācības, kurās varēs piedalīties mākslas un mūzikas skolu skolotāji un lektori, profesionālo skolu audzēkņi un studenti, kā arī jebkurš indivīds, kas ieinteresēts radošo industriju nozarēs no Latgales un Visaginas (Lietuva). Lai nodrošinātu pieredzes apmaiņu un veicinātu mākslas un dizaina nozaru attīstību, kā arī profesionālismu un dizaina produktu komercializāciju, projekta ietvaros tiks organizētas 3 dažādas izstādes: mākslas/dizaina, video/skaņu mākslas un fotografēšanas nozares izstādes, kuru atklāšanās piedalīsies arī attiecīgās nozares speciālists un vadīs semināru izstādes dalībniekiem. Izstādēs piedalīsies projekta partneru pārstāvji. Latgales Plānošanas reģions, realizējot projektu piedalīsies arī pētījumā par audiovizuālās mākslas, multimediju, dizaina un citu radošo industriju attīstību Latvijas un Lietuvas pierobežas teritorijās ar mērķi apzināt šinīs jomās darbojošos uzņēmējus un izglītības programmu piedāvājumu, Latgalē noteikt nozares ar lielāko attīstības potenciālu. Projekta ietvaros ir plānota arī radošo industriju materiālā nodrošinājuma uzlabošana dažās Latgales mākslas skolās, iegādājoties grāmatas, kā arī aprīkojot telpas atbilstoši radošo darbnīcu vajadzībām.


Radošās industrijas ir tautsaimniecības nozares, kas balstās uz individuālo vai kolektīvo radošumu, prasmēm un talantu un spēj celt labklājību un radīt darba vietas, radot un/vai izmantojot intelektuālo īpašumu. Radošās industrijas rada, attīsta, ražo, izmanto, izrāda, izplata, saglabā produktus, kam piemīt ekonomiska, kultūras un/vai izklaides vērtība.


Kopumā projektā darbojas 16 partneri: Kurzemes, Zemgales un Latgales plānošanas reģioni, Jelgavas un Ventspils pašvaldības, Aizkraukles, Kuldīgas, Rundāles un Ozolnieku novada pašvaldības, kā arī Liepājas un Pļaviņu Mākslas skolas. Savukārt Lietuvas pusi projektā pārstāvēs Šauļu reģiona Attīstības aģentūra, Klaipēdas Universitāte, Birštonas pašvaldība, Rokišķu Jauniešu centrs un Visaginas Bērnu centrs.


Projekta kopējās izmaksas ir 1 189 592 eiro. No tām – 998 977,80 eiro ir Eiropas Reģionālās attīstības fonda Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas atbalsts. Latgales plānošanas reģiona izmaksas sastāda 100 000 eiro, no kuriem 85 000 eiro ir ERAF līdzfinansējums. Projekta ieviešana notiks līdz 2012. gada 30. aprīlim.


Informāciju sagatavoja:
Harijs Vucins, „13.STĀVS” SIA
e-pasts:
harijs@13stavs.lv, tālr./fakss: +371 654 21243


 

Pēdējās izmaiņas: 09.11.2018.