Apbalvoti konkursa „Sējējs – 2011” laureāti

18.10.2011.

Šodien, 14. oktobrī Saulkrastos, viesu namā „Minhauzena Unda” zemkopības ministrs Jānis Dūklavs paziņoja konkursa „Sējējs – 2011” laureātus un vecināšanas balvu saņēmējus – lauksaimniekus, lauku uzņēmējus, mazpulka dalībnieku, kā arī balvas „Par mūža ieguldījumu” ieguvēju.


Šogad laureāta nosaukums, sudraba medaļa, diploms un balva tika piešķirta vienpadsmit konkursa dalībniekiem. Laureāta nosaukums konkursa grupā „Piena ražošana” tika piešķirts Viesītes novada zemnieku saimniecībai „Kalna Dambrāni” un tās īpašniecei Ivetai Tīrumniecei, laureāta nosaukums grupā „Gaļas ražošana” piešķirts Kandavas novada zemnieku saimniecībai „Krikši” un tās īpašniecei Santrai Celmiņai un grupā „Augkopība” tika piešķirts Baltinavas novada zemnieku saimniecībai „Riekstiņi” un tās vadītājam Guntaram Bartkevičam. Savukārt konkursa grupā „Lauksaimniecības kooperatīvs” par labāko atzīta Stopiņu novada lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība „Piena ceļš” un tās vadītāja Ilze Aizsilniece.


Šogad jaunieviestajā konkursa grupā „Gada lauku attīstības projekts lauksaimniecībā” laureāta nosaukumu ieguva Aizputes zemnieku saimniecība „Jaunkalni” un tās īpašnieks Gatis Zonenbergs, konkursa grupā „Gada lauku attīstības projekts pārtikas ražošanā” – Aizputes novada SIA „ELPA” un tās vadītājs Gundars Sisenis un konkursa grupā „Gada lauku attīstības projekts inovācijās” – Viesītes novada SIA „RA 5” un tās vadītāja Jolanta Kovnacka.


 Laureāta nosaukums konkursa grupā „Ģimene lauku sētā” tika piešķirts Engures novada SIA „Mauriņi S”, kurā saimnieko Māris un Olita Sili. Par veiksmīgāko jauno zemnieku atzīta Engures novada individuālā komersanta „Madara Stūrmane” īpašniece Madara Stūrmane. Savukārt nosaukumu „Rītdienas sējējs – mazpulka dalībnieks” ieguva Viesītes mazpulka dalībniece Ieva Feldmane, tās vadītāja – Rudīte Feldmane. Par labāko jauno zinātnieku lauksaimniecībai un lauku attīstībai šogad atzīts Imants Jansons, izstrādājot promocijas darbu „Fito un organisko skābju piedevu ietekme uz cūku produktivitāti un gaļas kvalitāti”, tā vadītāji profesors Jānis Nudiens un akadēmiķis, profesors Aleksandrs Jemeļjanovs.


Balva „Par mūža ieguldījumu lauksaimniecībā” šogad piešķirta lauksaimniekam Jēkabam Spickus, kas joprojām praktiski darbojas lauksaimnieciskajā ražošanā un vada SIA „Dzimtene” Tukuma novadā. Savukārt veicināšanas balvas un diplomus kopumā saņēma 17 konkursa dalībnieki visās konkursa grupās.


Svinīgajā konkursa „Sējējs – 2011” dalībnieku godināšanas pasākumā piedalījās arī Valsts prezidents Andris Bērziņš un Ministru prezidents Valdis Dombrovskis.


Vairāk informācijas par konkursu un tā dalībniekiem pieejama Zemkopības ministrijas mājas lapas sadaļā „Sējējs – 2011”.


Konkursa „Sējējs” apbalvojumu pasniegšana kļuvusi par vienu no nozīmīgākajiem lauksaimnieku pasākumiem, bet laureāta nosaukums „Sējējs” – par priekšzīmīga darba apliecinājuma zīmi.


Konkursa “Sējējs – 2011” vērtēšanas rezultāti


1. Piena ražošana
Atzīt par laureātu
1.1. Viesītes novada z/s „Kalna Dambrāni”, saimnieko Iveta Tīrumniece
Piešķirt veicināšanas balvu
1.2. Limbažu novada z/s „Ūdri”, saimnieko Ēriks Kreitūzis
1.3. Daugavpils novada z/s „Vecpils”, saimnieko Jānis Kovaļevskis


2. Gaļas ražošana
Atzīt par laureātu
2.1. Kandavas novada z/s „Krikši”, saimnieko Santra Celmiņa


3. Augkopība
Atzīt par laureātu
3.1. Baltinavas novada z/s „Riekstiņi”, saimnieko Guntars Bartkevičs
Piešķirt veicināšanas balvu
3.2. Krāslavas novada z/s „Raudovišķi”, saimnieko Aleksandrs Ivanovs
3.3. Daugavpils novada z/s „Ainava”, saimnieko Valērijs Ančevskis


4. Lauksaimniecības kooperatīvs
Atzīt par laureātu
4.1. Stopiņu novada LPKS „Piena ceļš”, vadītāja Ilze Aizsilniece
Piešķirt veicināšanas balvu
4.2. Valmieras novada LPKS „Trikāta KS”, vadītājs Uldis Krievārs
4.3. Jelgavas novada LPKS „Latraps”, vadītājs Gunvaldis Sproģis


5. Gada lauku attīstības projekts lauksaimniecībā
Atzīt par laureātu
5.1. Aizputes novada z/s „Jaunkalni”, saimnieko Gatis Zonenbergs
Piešķirt veicināšanas balvu
5.2. Kokneses novada SIA „Bormaņi”, saimnieko Jānis Miezītis


6. Gada lauku attīstības projekts pārtikas ražošanā
Atzīt par laureātu
6.1. Aizputes novada SIA „ELPA”, vadītājs Gundars Sisenis
Piešķirt veicināšanas balvu
6.2. Gulbenes novada SIA „Dimdiņi”, vadītājs Normunds Audzišs
6.3. Salaspils novada a/s „Roga Agro”, vadītājs Valdis Circenis


7. Gada lauku attīstības projekts inovācijās
Atzīt par laureātu
7.1. Viesītes novada SIA „RA 5”, vadītāja Jolanta Kovnacka
Piešķirt veicināšanas balvu
7.2. Daugavpils novada SIA „LC Plast”, vadītāja Sņežana Calko
7.3. Neretas novada SIA „Bohrung Service Baltikum”, vadītājs Arnis Augustovs


8. Ģimene lauku sētā
Atzīt par laureātu
8.1. Engures novada SIA „Mauriņi S”, saimnieko Silu ģimene (Māris Sils)
Piešķirt veicināšanas balvu
8.2. Madonas novada z/s „Kučuru dzirnavas”, saimnieko Medņu ģimene (Daina Medne)
8.3. Bauskas novada z/s „Pačūni”, saimnieko Koku ģimene (Andris Koks)


9. Jaunais veiksmīgais zemnieks
Atzīt par laureātu
9.1. Engures novada i/k „Madara Stūrmane”, saimnieko Madara Stūrmane
Piešķirt veicināšanas balvu
9.2. Preiļu novada z/s „Smelteri”, saimnieko Raitis Pastars
9.3. Kārsavas novada i/k „Jaunmičuri”, saimnieko Vilnis Poikāns


10. Rītdienas sējējs – mazpulka dalībnieks
Atzīt par laureātu
10.1. Viesītes mazpulka dalībniece Ieva Feldmane, vadītāja Rudīte Feldmane


11. Jaunais zinātnieks lauksaimniecībai un lauku attīstībai
Atzīt par laureātu
11.1. Imants Jansons „Fito un organisko skābju piedevu ietekme uz cūku produktivitāti un gaļas kvalitāti”
Piešķirt diplomu
11.2. Alla Miķelsone „Netipisko pienskābes baktēriju ietekme siera nogatavināšanā”
11.3. Kristīne Ramane „Vakuumiepakojumā termiski apstrādātu broilera un vistas gaļas produktu kvalitātes novērtējums”


12. Par mūža ieguldījumu lauksaimniecībā piešķirt balvu lauksaimniekam Jēkabam Spickus.


Informāciju sagatavoja
Viktorija Kalniņa
sabiedrisko attiecību speciāliste
tālrunis: 67027622
viktorija.kalnina@zm.gov.lv


 

Pēdējās izmaiņas: 09.11.2018.