Noslēgusies iesniegumu pieņemšana pabalsta mācību līdzekļu iegādei piešķiršanai

14.10.2011.

Nedaudz mazāks nekā aizvadītajā gadā šogad reģistrēts pabalsta mācību līdzekļu iegādei saņēmēju skaits – augusta septembra mēnešos minēto pabalstu saņēmuši 95 ģimeņu 156 bērni (2010. gadā tie bijuši 161 bērns no 100 ģimenēm). Vairāk kā pusē gadījumu pabalsts pienācies vienam bērnam ģimenē (51 šāda ģimene), 30 ģimenes ir ar 2 skolas vecuma bērniem, 11 ģimenes – ar 3 bērniem, 3 ģimenēs skolai jāsagatavo 4 atvases.


Septembra mēnesī bija vērojama daudzbērnu vecāku interese par iespēju saņemt palīdzību bērnu ēdināšanas jautājuma risināšanā Tā septembra mēnesī pabalstam – 50% atlaide no maksas par pusdienām pašvaldības vispārizglītojošā izglītības iestādē, pieteikts 51 bērns no daudzbērnu ģimenēm (augustā šo iespēju izmantoja vien 10 bērnu vecāki). Savukārt pabalstam – 50% atlaide no maksas par bērna (bērnu) ēdināšanu pirmsskolas izglītības iestādē pieteikti 18 bērni no daudzbērnu ģimenēm (augustā tika pieteikti 3 bērni). Atgādinām, ka, ņemot vērā 2009. gada 18. novembrī spēkā stājušos grozījumus Bērnu tiesību aizsardzības likuma 1. panta 16. punktā, daudzbērnu ģimene ir ģimene, kura aprūpē trīs vai vairāk bērnus, tai skaitā audžuģimenē ievietotus un aizbildnībā esošus bērnus. Atbilstoši spēkā esošajiem pašvaldības saistošajiem noteikumiem, lai saņemtu pabalstu, bērnu likumiskajam pārstāvim Dienestā jāiesniedz iesniegums, norādot bērnu datus un izglītības iestādi.


Lai arī ar steigu ir pietuvojusies apkures sezona, kas daudziem rada bažas par iespēju norēķināties par siltumenerģijas pakalpojumiem, septembra mēnesī mājokļa pabalstam pieteikušās vien 28 mājsaimniecības, 23 no tām ir trūcīgo ģimeņu mājsaimniecības – 13 ģimenes sociālajā dienestā pēc palīdzības vērsušās pirmo reizi. Jāatzīst, ka septembra mēnesī reģistrēto jauno klientu skaits ir otrais augstākais rādītājs šajā gadā aiz janvāra mēneša, kad kā pirmreizējie klienti dienestā tika reģistrētas 15 ģimenes. Kopumā septembra mēnesī trūcīgas ģimenes statuss piešķirts 40 novada ģimenēm. Likumsakarīgi augsts saglabājas GMI pabalsta saņēmēju skaits – septembrī tas piešķirts 180 mājsaimniecībām par kopējo summu – nedaudz vairāk kā 11 tūkstoši latu. Tomēr, arvien stingrāk izvērtējot līdzdarbības pienākumu izpildi, minētais pabalsts atteikts 15 personām.


Kā ik mēnesī, arī septembrī tika pieņemti iesniegumi izziņu izsniegšanai atvieglojumu saņemšanai veselības aprūpes jomā, tomēr iedzīvotāju interese ir mazinājusies, kā jau tas tika secināts pēc augusta mēnesī saņemto iesniegumu izvērtēšanas. Septembra mēnesī izsniegtas 18 izziņas par atbrīvojumu no pacienta iemaksas un līdzmaksājuma – personām, kuru ienākumi uz vienu ģimenes locekli pēdējo triju mēnešu laikā nepārsniedz Ls 120 izsniegtas 12 izziņas un kuriem nepārsniedz Ls 150 – izsniegtas 6 izziņas. Atgādinām, ka, lai saņemtu minēto izziņu, tiek vērtēti tikai personu ienākumi (īpašumi netiek ņemti vērā) un tā dod tiesības saņemt Eiropas Komisijas pārtikas paku, ko var saņemt Preiļu novada Sociālā dienesta sociālās virtuves telpās.


Septembrī veikta aprūpes mājās pakalpojuma pārskatīšana, pieņemot lēmumu 12 personām pakalpojumu turpināt iepriekšējā aprūpes kompleksa apjomā, 3 personām aprūpes komplekss ticis paplašināts, bet divām no līdz šim aprūpē esošajām personām pakalpojums ticis pārtraukts. Divām citām personām tas piešķirts pirmo reizi.


Arī aprūpes pakalpojums institūcijā septembrī bijis aktuālo jautājumu sarakstā – rindā pakalpojuma saņemšanai pašvaldības pansionātā „Preiļi” uzņemtas 6 personas, un tikai vienai personai minētais pakalpojums jau tiek nodrošināts.


Septembrī bijis kupls bērna piedzimšanas pabalsta saņēmēju skaits – novada iedzīvotāju skaitam, līdzīgi kā marta mēnesī, pievienojušies 12 mazuļi.


Kopumā septembra mēnesī saņemti 128 iesniegumi par sociālās palīdzības jautājumiem (trūcīgas ģimenes statusa piešķiršana, Ministru kabineta noteikumos un pašvaldības sasitošajos noteikumos paredzēto sociālo un materiālo pabalstu piešķiršana).


Informāciju sagatavoja
Preiļu novada Sociālā dienesta
vadītājas vietniece
Anita Gāga


 

Pēdējās izmaiņas: 14.10.2011.