Reģionālās konferences `No pirmsskolas uz sākumskolu – rotaļas, mācības un dzīve` – 1. decembrī Preiļos

01.12.2011.

No 27. oktobra līdz 1. decembrim VISC organizē reģionālās konferences “No pirmsskolas uz sākumskolu – rotaļas, mācības un dzīve” pirmsskolas un sākumskolas pedagogiem par integrētās mācību programmas sešgadīgiem bērniem aprobācijas rezultātiem un pirmskolas un sākumskolas mācību satura pēctecību. Konferences notiks:
° 27.oktobrī – Rīgas Valda Zālīša pamatskolas telpās;
° 3.novembrī – Cēsu 2.pamatskolas telpās;
° 8.novembrī – Saldus ģimnāzijas telpās;
° 24.novembrī – Jelgavā, Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centra telpās;
° 1.decembrī – Preiļos, Kultūras centra telpās.


Konferenču dalībnieki varēs uzzināt, kā noritēja sešgadīgo bērnu integrētās mācību programmas aprobācija, kādi ir ekspertu atzinumi un ierosinājumi gan par programmas saturu, gan pedagoģisko procesu, kā Marte Meo metode izmantojama pirmsskolas un sākumskolas mācību procesā, kā arī par citām aktualitātēm pirmsskolas un sākumskolas mācību satura pēctecības nodrošināšanā.


Konferenču sākums plkst.10.00, un tās plānotas līdz plkst.15.00.


Aicinām pirmsskolas un sākumskolas pedagogus un augstskolu pārstāvjus izvēlēties sev piemērotāko konferences norises vietu un pieteikties dalībai konferencēs elektroniski līdz 21. oktobrim.


 

Pēdējās izmaiņas: 01.12.2011.