RĪGAS LATVIEŠU BIEDRĪBĀ NOTIKS TRADICIONĀLĀ KULTŪRAS PROGRAMMA „GAISMU SAUCA”

15.10.2011.

Rīgas Latviešu biedrība
Merķeļa ielā 13
e-pasts:
info@rlb.lv
Tālr. 67222932
www.rlb.lv


TRADICIONĀLĀS KULTŪRAS PROGRAMMAS „GAISMU SAUCA” PROGRAMMA (PDF)Sestdien, 2011. gada 15. oktobrī no plkst. 10.00 rītā līdz plkst. 16.00 pēcpusdienā Rīgas Latviešu biedrībā noritēs tradicionālā kultūras programma ģimenēm „GAISMU SAUCA”, kas šogad veltīta rakstnieces Annas Brigaderes 150 gadu atcerei.   
 
Kultūras programmas ietvaros iecerēta daudzveidīga sarīkojumu norise: pasaku rīts, priekšlasījumi, radošā konkursa jauniešiem darbu lasījumi un uzvarētāju apbalvošana, muzikāli priekšnesumi, konkursi, videoprezentācijas, Tērvetes novada uzņēmēju sarūpēts labumu tirdziņš, literāri muzikāls sarīkojums un noslēgumā – teātra izrāde. Īpaši aicinātas sarīkojumus apmeklēt ir ģimenes ar bērniem, jo skatīties, baudīt un piedalīties varēs gan lieli, gan mazi. 
 
Plkst. 10.00 Līgo zālē, svinīgi atklājot programmu, Tērvetes novada priekšsēdētājs Edvīns Upītis un Rīgas Latviešu biedrības priekšsēdētājs Guntis Gailītis teiks uzrunas. 


No plkst. 10.00 līdz 13.00 Lielajā zālē notiks Pasaku rīts, kurā piedalīties aicināti mazie apmeklētāji, jo te varēs tikties ar tēliem no Annas Brigaderes pasakām, iesaistīties muzikāli tematiskā sarīkojumā „Annas Brigaderes ceļš „Sprīdīša skolā”, noskatīties teatralizētu uzvedumu „Sprīdīša pasaka” un praktiski līdzdarboties radošajās darbnīcās. Pasaku rīta veidošanā sadarbosies Rīgas Latviešu biedrības Folkloras komisija, Rīgas Latviešu biedrības Dāmu komiteja, Lādezera pamatskola, Pociema folkloras kopa „Airi”, Limbažu mūzikas un mākslas skolas, biedrība „Mantojums”, Siguldas Jauniešu iniciatīvu centrs „Mērķis”, mākslinieki Jānis Anmanis, Alda Pakalne un citi dalībnieki.


Plkst. 10.15 Līgo zālē sāksies sestdienas rīta cēliens, kuram dots nosaukums „Rakstniecei Annai Brigaderei – 150”. Tajā skanēs 3 priekšlasījumi, kuros tiks izklāstīti interesanti fakti par rakstnieces dzīvi un daiļradi. Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātes doktorantu Sigitas Kušneres un Viktorijas Zeļavskas priekšlasījumu tēmas būs: „Annas Brigaderes kolekcija Rakstniecības un mūzikas muzeja krātuvē” un „Mitoloģiski didaktiskie koncepti A. Brigaderes dramaturģijā: mūsdienu lasītāju recepcija”, savukārt muzikologs Arvīds Bomiks pētīs kāda ir Annas Brigaderes daiļrade mūziķu redzējumā. Sarīkojuma izskaņā notiks radošo darbu konkursa jauniešiem „Es patiesību meklēju, kā pratu…” labāko darbu lasījumi un uzvarētāju apbalvošana.  
 
Baltajā zālē plkst. 12.00 durvis vērs Tērvetes Novada Goda istaba, tajā apmeklētājiem līdz pat plkst. 16.00 būs iespēja baudīt tērvetnieku piedāvāto kultūras programmu, kuras moto: „Sanāciet, rīdzinieki, tērvetniekus skatīties!”


Tērvetes novada kultūras nama direktors Viktors Strapcāns stāsta: „Viesus sagaidīs Meža māte, iepazīstinot ar atpūtas iespējām ģimenei draudzīgākajā vietā – Tērvetē. Varēs piedalīties dabas izziņas konkursā, par pareizajām atbildēm saņemot „zaļas” balvas. Meža māte būs atvedusi līdzi arī meža smaržas un ūdeni no rakstnieces Annas Brigaderes „Sprīdīšu” avotiņa, sniedzot visiem īpašas sajūtas un enerģiju, kādas atrodamas tikai rakstnieces bērnības zemē.


Tērvetes kultūras nama jauniešu un vidējās paaudzes deju kopas „Avots”, jauktā kora „Tērvete” un iemīļotās šlāgergrupas ,,Tērvete’’ priekšnesumu starplaikos varēs noskatīties filmas par Tērveti kā vēsturiski nozīmīgu vietu, par tās skaisto dabu un cilvēkiem. Tērvetes vēstures muzejs piedāvās apmeklētājiem ietērpties senajās drēbēs, rotāties, pacilāt zobenu un iejusties 13. gadsimtā. Atmiņai par sarīkojumu varēs iegādāties dažādus suvenīrus ar Tērvetes simboliku un baudīt našķus, ko sagādājuši Tērvetes uzņēmēji – gan desiņas ar kāpostiem, gan Tērvetes alu, gan kafejnīcas „Mammadaba” konditorejas izstrādājumus.”


Plkst. 13.00 Zelta zālē A. Brigaderes dzeju un A. Brigaderes balvas laureātu – Jāņa Medeņa, Aleksandra Čaka, Zinaīdas Lazdas un Kārļa Skalbes dzeju literāri muzikālā sarīkojumā „Mirdzēšu saules mūžu” runās aktieri Ārija Stūrniece un Valdis Lūriņš. Sarīkojumu muzikāli kuplinās Rīgas Latviešu biedrības kolektīvi – vokālā grupa „Putni” un kamerkoris „Austrums”. Režisors Andrejs Migla.


Programmas izskaņā visi laipni aicināti uz teātra izrādi. Tērvetes kultūras nama amatierteātris „Trīne” režisores Dzintras Zimaišas vadībā izrādīs Annas Brigaderes komēdiju „Sievu kari ar Belcebulu”, kura tikai šā gada maijā piedzīvojusi savu pirmizrādi.
 Kultūras programmu „Gaismu sauca” rīko Rīgas Latviešu biedrība ciešā sadarbībā ar Tērvetes novada pašvaldību. Kultūras programmā ieeja brīva – laipni aicināti visi interesenti! Uz tikšanos Rīgas Latviešu biedrībā! 


Rīgas Latviešu biedrība kultūras programmu „Gaismu sauca” rīko jau divpadsmito reizi, kuras mērķis – atcerēties, izvērtēt nozīmīgas aizgājušo gadsimtu personības, kuras atstājušas neizdzēšamas pēdas mūsu kultūrā, sabiedriskās apziņas un nācijas veidošanā. Aizvadītajos gados kultūras programma veltīta Marģerim Zariņam, Ansim Lerhim – Puškaitim, Ādolfam Alunānam, Jānim Jaunsudrabiņam, Jurjānu Andrejam, Krišjānim Baronam, Kārlim Skalbem, Edvartam Virzam, Stērstu Andrejam, Ernstam Glikam, Aleksandram Būmanim, Pīteram Miglinīkam un Auseklim.   


Informāciju sagatavoja:
RLB reklāmas un informācijas koordinatore
Zinta Gugane
Mob. tel. 29528022, tel. 67358548
E-pasts:
zinta.gugane@rlb.lv


 

Pēdējās izmaiņas: 13.11.2018.