Latgales zemniekus aicina iekļauties linu audzēšanas projektā

12.10.2011.

Analizējot esošo situāciju linu audzēšanas un pārstrādes nozarē, var secināt, ka attīstības līmenis ir ļoti zems, sējumu platības ir niecīgas.


Rēzeknes linu fabrikai (SIA “Baltiks EAST”) gadā ir nepieciešams 1500 t linu šķiedras, tas nozīmē, ka nepieciešamais linu stiebriņu daudzums ir 4500 t. Lai nodrošinātu uzņēmumu ar nepieciešamajām  izejvielām, esam spiesti tās  iepirkt Eiropā un Baltkrievijā. Ir nepieciešams attīstīt linu nozari tepat Latvijā. Lai to varētu izdarīt  Rēzeknes linu  fabrika, Krāslavas linu fabrika , Preiļu linu fabrika un Latgales lauksaimniecības zinātnes centrs  nodibināja biedrību “Linu un kaņepju pārstrādes klasteris”. Jau šogad tika uzsākts pilotprojekts linu audzēšanā, lai pārliecinātos par ekonomisko izdevīgumu. Tika apsēti 118 ha ar garšķiedras liniem un 7,5 ha  ar kaņepēm. Linu sējumi bija Preiļu, Krāslavas un Rēzeknes  novados. Galvenā problēma linkopībā līdz šim ir bijusi novākšana. Šogad situācija ir  mainījusies.


Īstenojot pilotprojektu  tika iegādāta linu novākšanas tehnika : linu plūcējs, 2 atpoguļotāji, apvērsējs un  2 preses no Holandes, kas ļāva samērā īsā laikā novākt ražu un uzlabot stiebriņu kvalitāti. Ražas novākšana tika uzsākta 15. jūlijā pēc jaunas tehnoloģijas, vācot linus agrajā dzeltengatavībā.


Neskatoties uz nepastavīgiem klimatiskajiem apstākļiem, šobrīd visa raža ir novākta un nogādāta linu pirmapstrādes  uzņēmumos. Rēzeknes linu fabrikai ir cieša sadarbība ar Beļģijas un Holandes uzņēmumiem, kuri  nodarbojas ar linu sēklkopību, kā arī ir  iespējas iegādāties linu novākšanas tehniku par pieņemamām cenām.


Analizējot šī gada pilotprojekta rezultātus secinām, ka iegūt 4 tonnas  linu stiebriņu no 1 ha ir reāli, pārstrādājot  iegūtā šķiedra  pēc jaunas tehnoloģijas, nedalot to īsajā un garajā, ir kvalitatīva.Ar iegūtajiem rezultātiem esam apmierināti.


Aicinām Latgales  zemniekus iekļauties kopēja projektā  un ierīkot sējumus  savās saimniecībās (kaut arī nelielās platībās).


Esam gatavi iznomāt vai arī nopirkt zemes gabalus, kuri būtu piemēroti linu audzēšanai.
Mēs Jūs uzklausīsim un esam gatavi slēgt līgumus par abpusēji pieņemamām cenām  par  labas kvalitātes  izaudzētiem liniem.


Sīkāka informācija pa telefonu 64607292, mob.28301283, e-pasts: zinalin@inbox.lv , mob.tel.  26555314.


 

Pēdējās izmaiņas: 12.10.2011.