19. oktobrī Valsts Lauku tīkla Sekretariāts sadarbībā ar biedrību `Preiļu rajona partnerība` VLT pasākumu ietvaros rīko semināru – diskusiju Pārtikas mājražošanas nozare Latvijas laukos

10.10.2011.

Programma


Norises vieta:  Biedrība „Preiļu rajona partnerība”, Preiļi, Kooperatīva iela 6


Norises laiks:  19. oktobrī plkst.10.00


10:00–11:30 Nozares nozīmība lauku teritoriju sociāli-ekonomiskajā attīstībā;
Globalizācijas, „zaļās” enerģijas un pārtikas rūpnieciskās ražošanas ietekme uz pārtikas ražošanu nelielos apjomos, t.sk. vietējo pārtiku;
Pārtikas kvalitāte un kvalitātes shēmas Dr.oec. Ligita Melece, Latvijas Valsts Agrārās Ekonomikas Institūta nodaļas vadītāja


11:30–12:00 Kafijas pauze 


12:00–13:30 Amatnieku un vietējā pārtika, t.sk. citu valstu pieredze;
Pārtikas mājražotāja vieta un iespējas tirgū (tūrisms; iknedēļas tirdziņi; viesu mājas un mītnes; „klubiņi”; kulinārie ceļojumi; sabiedriskā ēdināšana u.tml.);
Klasteri (puduri, kopas), formālā un neformālā sadarbība Dr.oec. Ligita Melece, Latvijas Valsts Agrārās Ekonomikas Institūta nodaļas vadītāja


13:30–13:45 Kafijas pauze 


13:45–15:15 Mājražošanas uzsākšanas un sekmīgas darbības būtiskākie aspekti (biznesa plāns; finanšu līdzekļi; prasmes; PVD atļauja; tirgus izpēte; patērētājs; mārketings; sadarbības partneri; mentori u.c.);
Higiēnas prasības un paškontroles sistēma;
Mājražotāju savstarpējā sadarbība un iespējamie risinājumi interešu aizstāvībai (jomu kavējošo apstākļu novēršanas iespējas Latvijā);
Mājražošanas attīstība sadarbībā (Vietējās rīcības grupas vai kopienas iniciatīvu grupu loma jomas attīstības stratēģijas izstrādē un ieviešanā) Dr.oec. Ligita Melece, Latvijas Valsts Agrārās Ekonomikas Institūta nodaļas vadītāja


15:15–15:45 PVD pārstāvis 


15:45–16:15 Diskusijas, jautājumu un atbilžu sesija 


Pieteikšanās:  lūdzam pieteikties līdz 17. oktobrim zvanot: 22026684, rakstot: preilupartneriba@inbox.lv.


Dalība: BEZMAKSAS


 

Pēdējās izmaiņas: 10.10.2011.