Babītē atklāta Latvijā un Baltijā pirmā moduļu tipa pirmsskolas izglītības iestāde

05.10.2011.

LATVIJAS   REPUBLIKA
BABĪTES  NOVADA PAŠVALDĪBA
Centra iela  4, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, LV-2107
tālr. 67914650, fakss 67914435, e-pasts
dome@babite.lv


Jaunā moduļu tipa PII ir risinājums vairāk nekā 40 Babītes novada ģimenēm ar bērniem pirmsskolas vecumā


Babītē izveidotā pirmā moduļu tipa pirmsskolas izglītības iestāde (PII) Latvijā un arī Baltijā pašvaldībai ļaus pilnībā nodrošināt ar vietām visus 2008.gadā dzimušos bērnus no vairāk nekā 40 novada ģimenēm.


Tāpat jaunatklātā Babītes PII ir necerēti operatīvs un tālredzīgs risinājums šovasar veiktajām izmaiņām LR Vispārējās izglītības likumā, kas turpmāk paredz nodrošināt vienlīdzīgu pieeju pirmsskolas izglītības iestādēm bērniem no 1,5 gada vecuma.


Ideja par moduļu bērnudārza izveidi aizgūta no Skandināvijas valstīm, kur mācību nodrošināšana šāda veida iestādēs ir plaši izplatīts un efektīvs risinājums, īpaši situācijās, kad nepieciešams nodrošināt kvalitatīvas papildu telpas uz noteiktu laika periodu.


Jaunā moduļu tipa pirmsskolas izglītības iestāde Babītē izveidota sadarbībā ar Skandināvijas kompāniju „Cramo”, kas Ziemeļvalstīs pēdējo 10 gadu laikā izveidojusi kopumā 8000 moduļus bērnudārzu un skolu vajadzībām, no kuriem aptuveni puse šobrīd ir izmantota vairāk kā 400 pirmsskolas izglītības iestādēs un vēl aptuveni tikpat daudz skolām.


Babītes PII ieguldītās vienreizējās investīcijas sastāda ap 32 600 latu (ieskaitot PVN).


Sadarbība ar kompāniju Cramo konkursa kārtībā tika uzsākta jau šī gada pavasarī, jo mērķis bija nodrošināt ar vietām visus 2008.gadā dzimušos – kopumā 40 bērnus.


Andrejs Ence, Babītes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs: „Būtiski atzīmēt, ka, ņemot vērā Babītes dzimstības rādītājus, rindai uz vietām PII ir tendence samazināties, kas izslēdz pamatotu nepieciešamību īstenot ilgstošus būvniecības darbus jaunas ēkas izveidei. Līdz ar to  Cramo piedāvātais risinājums – moduļu telpu īre uz noteiktu laika periodu, ir vērtējams kā izdevīgākais gan no finansiālā, gan racionālā aspekta, turklāt nodrošina operatīvu risinājumu strauji pieaugušo, taču nepastāvīgo  un mainīgo rindu uz vietām pirmsskolas izglītības iestādēs.”


Ričards Batarags, Cramo Latvijas pārstāvis: „Esam gandarīti, ka kopā ar Babītes novada pašvaldību izdevies izveidot ne vien Latvijā, bet arī Baltijā pirmo moduļu tipa bērnudārzu. Babītes novada pašvaldība nosacīti ir ar vienu šāvienu trāpījusi 2 mērķos, jo līdzās sākotnēji uzstādītajam mērķim šī gada augustā veiktās izmaiņas LR likumdošanā būtiski palielinājušas bērnudārza rindas, radot nepieciešamību pēc ātra risinājuma telpu nodrošināšanai. Piemēram, pēc veiktajām izmaiņām likumdošanā Babītes novadā rinda palielinājās vairāk nekā 5 reizes – no 30 uz 163 bērniem.


Tajā pašā laikā jaundzimušo bērnu skaits pašvaldībā pēdējo gadu laikā liecina par tendenci tam sarukt, un līdz ar to pilnīgi jaunas ēkas celšana, tostarp ilgstošais būvdarbu process nebūtu vērtējams kā efektīvs risinājums, jo visticamāk pēc pāris gadiem Babītes pašvaldība varēs nodrošināt telpas visiem bērniem no saviem esošajiem resursiem.”


Cramo moduļu tipa ēkas ir speciāls risinājums situācijās, kad nepieciešams nodrošināt kvalitatīvas un specializētas telpas īstermiņa periodam, parasti līdz 5 gadiem. Visbiežāk moduļu tipu ēkas iznomā gadījumos, kad ir mainīgi lielumi – demogrāfiskie rādītāji, strādnieku skaits u.c., kā arī gadījumos, kad nepieciešams paplašināt esošās telpas vai nodrošināt no tās jauna ļoti īsā laika periodā (sākot no 2 mēnešiem).


Cramo risinājumi nekādā veidā nekonkurē ar standarta pirmsskolas izglītības iestādēm.


Babīte ir pirmā pašvaldība Latvijā un Baltijā, kas īstenojusi inovatīvu un tālredzīgu risinājumu, mazāk kā 2 mēnešu laikā izveidojot pirmo moduļu tipa pirmsskolas izglītības iestādi valstī, un nepieciešamības gadījumā varētu arī turpmāk izvērst šādu pieeju, risinot bērnu nodrošināšanu ar vietām pirmsskolas izglītības iestādēs.


Bērnu skaits, kuriem pašvaldība šoruden nodrošina vietas pirmsskolas izglītības iestādēs Babītes novadā, ir 421 bērns, no kuriem 40 apmeklēs jauno moduļu tipa pirmsskolas izglītības iestādi.


Plašākai informācijai:
Ilze Aizsila,
Babītes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste    
T. 22016161; 67350501

Pēdējās izmaiņas: 09.11.2018.