Katrīne Pasternaka ar populāriem mūziķiem meklē eņģeļu balsis

05.10.2011.

Tuvojoties gada gaišākajiem svētkiem sirsnīgā, iejūtīgā un patiesā aktrise Katrīne Pasternaka kopā ar ar populāriem mūziķiem aicina visus Latvijas dziedošos bērnus un jauniešus piedalīties sirsnīgākajā un emocijām bagātākajā jauno izpildītāju konkursā „Eņģeļu balsis”, kas 3. decembrī notiks Mežotnes pilī, tas nebūs tikai konkurss, tie būs īpaši svētki, kas pārsteigs un iedvesmos ikvienu!


Konkursa radošā komanda vēlas atklāt radošus, talantīgus un daudzsološos jaunos skatuves māksliniekus no visas Latvijas, visi kopā noskaidrosim titula „Eņģeļa balss” īpašnieku kā arī godināsim un sveiksim citus šī gada labākos izpildītājus!


Lai pieteiktos Latvijas jauno izpildītāju konkursam „Eņģeļu balsis”, jāaizpilda pieteikuma anketa, ko līdz ar nolikumu un plašāku informāciju var atrast mājas lapā – www.engelubalsis.lv


„Ikviens, kuram patīk dziedāt ir gaidīts, noticiet saviem spēkiem – Jūs to varat. Aicinām „Eņģeļu balsīs” piedalīties visus Latvijas talantīgos bērnus un jauniešus, lai piedzīvojot patiesas emocijas varētu radīt īpašus svētkus ”, aicina projekta organizatori.


Tiekamies Mežotnes pilī – sirsnības un mīlestības pilnos atkalredzēšanās svētkos.


 


Jauno izpildītāju konkursa „EŅĢEĻU BALSIS” nolikums 


2011. gada 3. decembris, Mežotnes pils


Mērķis:
Dot iespēju Latvijas jaunajiem izpildītājiem parādīt savas prasmes un iemaņas Latvijas iedzīvotājiem un atzītiem mūziķiem, atklājot jaunatnes radošo potenciālu.


Tuvojoties gada gaišākajiem svētkiem – Ziemassvētkiem, ar skanīgām balsīm kopā atvērsim durvis sirsnībai!


Konkursantu vecuma grupas:
1. Jaunākā grupa 5 – 9 gadi
2. Vidējā grupa 10 – 14 gadi
3. Vecākā grupa 15 – 20 gadi


Par konkursa dalībnieku var kļūt  bērni un jaunieši vecumā no 5 līdz 20 gadiem.
Konkursā var piedalīties Latvijas solo izpildītāji.


Repertuāra nosacījumi:
Konkursā dalībnieki izpilda Ziemassvētku dziesmas kā arī dziesmas, kas atbilst ziemas noskaņai, tematikai un projekta koncepcijai. Izvēlētajai dziesmai jābūt latviešu valodā.
Konkursā dalībnieki piedalās ar vienu dziesmu dzīvajā izpildījumā.
Priekšnesuma garums nedrīkst pārsniegt 5 minūtes.


Fonogrammu iesniegšana:
Konkursa dalībniekiem līdz 15.11.2011 uz e-pastu: info@engelubalsis.lv jāiesūta konkursa dziesmas fonogramma.
Fonogrammā solista vokālā daļa nedrīkst būt dublēta, fona dziedātāji drīkst būt iekļauti.
Iesūtot fonogrammu jānorāda dalībnieka vārds, uzvārds un pilns dziesmas nosaukums.
Iesūtīto dziesmu fonogrammas tiek aizsargātas pēc autortiesību likuma noteiktās kārtības.


Vērtēšana un apbalvošana:
Dalībniekus vērtē profesionāla un kompetenta žūrija.
Žūrijas komisijas locekļu vērtējums pēc punktu sistēmas netiek atklāts, vērtēšana notiek aizklāti.
Dalībnieki tiek vērtēti vecuma grupās.
Rezultāti tiek paziņoti pēc katras vecuma grupas visu dalībnieku uzstāšanās.
Visi konkursanti saņem dalības apliecinājumus un piemiņas balvas.
Katrā vecuma grupā tiek pasniegtas veicināšanas balvas.
Katrā vecuma grupā tiek paziņoti pirmo trīs vietu ieguvēji un Grand PRIX ieguvēji.


Balvās vērtīgas dāvanu kartes.
Visi laureāti konkursa dienas noslēgumā tiks aicināti piedalīties īpašā svētku koncertā.


Noteikts skaits izpildītāju tiks aicināti piedalīties Ziemassvētku koncertturnejā „Ar eņģeļa pieskārienu”, kopā ar populāriem un atzītiem māksliniekiem sniedzot koncertus Latvijas dievnamos, iepriecinot vairākus tūkstošus klausītāju visā Latvijā.


Vērtēšanas kritēriji:
Vokālās prasmes un repertuāra atbilstība.
Skatuviskais sniegums un mākslinieciskā kvalitāte.
Tehniskais izpildījums un skatuviskais tēls.


Pieteikšanās kārtība:
Lai pieteiktos jauno izpildītāju konkursam „Eņģeļu balsis”, jāaizpilda pieteikuma anketa. Pieteikuma anketa atrodama konkursa mājas lapā www.engelubalsis.lv
Pieteikuma anketas ir iespēja iesniegt no 05.10.2011 līdz 15.11.2011 (ieskaitot)
Anketas, kas iesniegtas pēc noteiktā datuma netiek izskatītas. Aicinām pieteikties laicīgi!


Ja dalībnieki neievēro konkursa noteikto kārtību, prasības, noteikumus un nolikumu, organizatoriem ir tiesības izslēgt dalībnieku no dalības konkursā.


Dalības maksa:
Viena solista dalības maksa: 30,- Ls
Viena fona dziedātāja dalības maksa: 8,Ls
Dalības maksa jāveic ar pārskaitījumu uz norādīto konta numuru līdz 15.11.2011 (ieskaitot)
Ja dalībnieks/dalībnieki konkursā nepiedalās, dalības maksa netiek atgriezta.


Rekvizīti dalības maksas apmaksai:
SIA „Latvijas mūzikas balss”
Reģ.nr. 44103057786
Konts: LV60HABA0551027417442
Maksājuma mērķis: Dalības maksa konkursam „Eņģeļu balsis”
Norādiet dalībnieka vārdu un uzvārdu, par kuru tiek veikta dalības maksa.


Konkursa dienas norises kārtība un laiki dalībniekiem tiks nosūtīti elektroniski līdz 25.novembrim.


Konkursa rīkotājiem ir tiesības nepieciešamības gadījumā veikt izmaiņas, vai papildinājumus šajā noteiktajā konkursa nolikumā, par to laicīgi informējot.


Uz tikšanos!
www.engelubalsis.lv
info@engelubalsis.lv


 

Pēdējās izmaiņas: 09.11.2018.