Pansionāta iemītniece Anna Romanovska svin 90. dzīves jubileju

03.10.2011.

90 gadi – tas ir daudz, vai maz? Tie ir dzīves gadi, ko nodzīvojusi pansionāta „Preiļi” iemītniece Anna Romanovska. Dzīvē ir bijuši gan skaisti mirkļi, draudzība, mīlestība ģimenē, gan pārdzīvojumu pilni mirkļi, tajā skaitā arī pārciestie kara gadi.


Tomēr visas dzīves garumā viņa gāja roku rokā ar mīlestību uz dziesmu. A.Romanovska ir dziedājusi Pieniņu katoļu draudzes baznīcas korī, arī Saunas pagasta folkloras ansamblī „Bindari”, viņa ir iedziedājusi vairāk nekā 300 dziesmas. Ar folkloras ansambli ir bijusi Rēzeknē, Rīgā, Ludzā un citās mūsu valsts pilsētās un lauku ciemos, ko jubilāre labprāt atceras ar siltumu sirdī.


Šajā dzīves jubilejas dienā – 3. oktobrī – viņu atcerējās un sveica pansionāta iemītnieki un kolektīvs, Preiļu novada domes vārdā priekšsēdētāja vietnieks Jānis Anspoks, Preiļu novada Sociālais dienests, Preiļu novada pensionāru biedrība, Salas pamatskolas kolektīvs un direktore V. Liniņa, dēls Alberts, mazdēls Edmunds un vedekla Rita, radi un draugi, kas ieradās no Rēzeknes, Viļāniem, Saunas pagasta un Rušonas pagasta.


Īpašu pārsteigumu sagādāja Salas pamatskolas kolektīvs ar savu sagatavoto dāvanu – Dziesmu koncertu, veltītu Aneitei un apsveikuma vārdiem – par skaistajām dziesmām un sirds siltumu un labestību, ka nesāt pasaulē Smelteru puses dziesmas, par palīdzību ar padomu jaunās paaudzes audzināšanā, par savas dzimtas vēstures saglabāšanu.


Arī Anna Romanovska bija ļoti priecīga par šo koncertu, kas ļāva viņai atcerēties viņas dziesmas un jaunību. Viņa dziedāja līdzi saviem novadniekiem daudzas dziesmas, bet beigās nodziedāja visiem klātesošajiem pati savu dziesmu.


Pasākuma gaitā tika klāts svinību galds ar svētku torti, ko dāvāja pansionāta kolektīvs un cienastiem, ko sagādāja radi. Atmiņās dalījās visi klātesošie.


Foto: pansionāta iemītniece Anna Romanovska svin 90. dzīves jubileju


Juta Fadejeva,
pansionāta „Preiļi” vadītāja


 

Pēdējās izmaiņas: 03.10.2011.