Noslēgusies personāla atlase darbam Preiļu novada Sociālā dienesta Krīzes centrā

30.09.2011.


2011.gada 30. septembrī


Lai sekmīgi īstenotu projektu „Preiļu novada Krīzes centra sociālās rehabilitācijas un alternatīvās sociālas aprūpes pakalpojumu pilnveidošana” (Nr. 1DP/1.4.1.2.4/10/APIA/NVA/087), septembra mēnesī notika personāla atlase, izraugoties atbilstošākos kandidātus darbam Krīzes centrā.


Laikā no 1. līdz 8. septembrim, kad visi interesenti varēja iesniegt dokumentus izsludinātajam konkursam, tika saņemti 47 pieteikumi no 45 personām (2 kandidāti izvēlējās pretendēt uz divām vakancēm). Ja pirmajās dienās tika saņemti vien 3 līdz 8 pieteikumi, tad pēdējā dienā savu vēlmi piedalīties konkursā izteica 21 pretendents. Vislielākais konkurss izrādījās uz Krīzes centra vadītāja (10 pretendenti uz 1 vakanci) un sociālo audzinātāju amatu (23 kandidāti uz 3 vakancēm). 


13. septembrī, klātesot Preiļu novada domes priekšsēdētājam Aldim Adamovičam, Preiļu novada domes Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas priekšsēdētāja vietniekam Laurim Pastaram, Preiļu novada Sociālā dienesta vadītājai Diānai Vucānei un projekta vadītājai Anitai Gāgai, notika aplokšņu atvēršana un iepazīšanās ar iesniegtajiem dokumentiem, kuri tika izvērtēti atbilstoši jau sludinājumā norādītajām amata prasībām. Atbilstošākie kandidāti tika aicināti uz darba interviju.


Par Krīzes centra vadītāju izraudzīta Inta Pelše, kurai ir gan iegūts profesionālais maģistra grāds sociālajā darbā (2008. gadā absolvējusi Rīgas Stradiņa universitāti), gan augstākā pedagoģiskā izglītība un medicīnas māsas kvalifikācija. Tāpat I.Pelšei ir ilgstoša pieredze iestādes vadībā, divdesmit gadus vadot privātu uzņēmumu, tādejādi gūstot praktisku pieredzi un zināšanas personāla un finansu vadībā. Arī vietējās kopienas pārzināšana, kā maģistra darba tēmu izvēloties bijušā Preiļu rajona iedzīvotāju informētības nozīmi nabadzības problēmu risināšanā, un promocijas darba tēma (I.Pelše studijas turpina doktorantūras nodaļā) par ģimenes pašorganizācijas atbalsta resursiem, bija nozīmīgs kritērijs kā atbilstošāko pretendentu Krīzes centra vadītāja amatā izvēloties tieši viņu.


Lai arī vairumā gadījumu sociālo darbu studē un par sociālajiem darbiniekiem strādā sievietes, Krīzes centrā kā sociālā darba speciālistu izraudzīti trīs vīrieši – par sociālo darbinieku darbam ar ģimeni un bērniem strādā Sandis Upenieks, sociālā darbinieka pienākumi uzticēti Ivaram Madelānam, sociālā rehabilitētāja – Andrim Tarvidam. Ar Krīzes centra darbam atbilstošu izglītību un profesionālo pieredzi psihologa amatā apstiprināta Liena Fedotova, kuras pieredze pēdējo 13 gadu laikā ir bijusi tieši saistīta ar klientu konsultēšanu. Viņas darba pieredzē ir personu psiholoģiskā rehabilitācija pēc traumas un krīžu gadījumos, kā arī no prettiesiskām darbībām cietušo bērnu rehabilitācija. Tāpat L.Fedotova ir piedalījusies bērna kā cietušā vai liecinieka nopratināšanas procesā Valsts policijā. Kā sociālās audzinātājas ar augstāko pedagoģisko izglītību un pieredzi audzināšanas darbā izvēlētas Kristīne Kursīte, Dina Švalbe un Inga Some. Viņām visām tāpat ir bijusi saskare ar sociālai tuvu sfēru (K.Kursīte pildījusi pagasttiesas priekšsēdētājas pienākumus, D.Švalbe kā teorētiski, tā praksē ieguvusi aprūpētāja kvalifikāciju, I.Some strādājusi gan bērnu namā, gan Probācijas dienestā), kas vērtētāju skatījumā bija papildus pozitīvs aspekts, apstiprinot viņas šajā amatā.


30. septembrī tika organizēta jauno darbinieku iepazīšanās ar Sociālā dienesta darbu, darbiniekiem, izteikts savs redzējums par darbu Krīzes centrā, kā arī iepazītas Krīzes centra telpas, kurās turpmāk jaunizveidotajai komandai būs darba vieta.


Lai arī šobrīd jaunajiem speciālistiem galvenajos darba pienākumos ietilpst savas darba vides savešana kārtībā, paralēli tam tiem studēta gan darbam nepieciešamā likumdošana, gan plānota darbam nepieciešamās dokumentācijas izveide, lai, uzņemot pirmos Krīzes centra apmeklētājus, tiktu veiksmīgi uzsākta pakalpojumu sniegšana.


Projekta aktivitāšu īstenošanas ilgums ir 16 mēneši. Projekta īstenošanas laiks ir no 2011. gada 1. septembra līdz 2012. gada 31. decembrim.


Projekta kopējās izmaksas sastāda LVL 99 220,00, kas ir 100 % Eiropas Sociālā fonda finansējums.


Informāciju sagatavoja
Projekta vadītāja
Anita Gāga

 

Pēdējās izmaiņas: 23.10.2018.