Preiļu novada domes paziņojums par iepirkuma procedūru – atklāta konkursa izsludināšanu `Preiļu novada pašvaldības ielu un autoceļu ikdienas uzturēšanas darbi 2011/2012.gada ziemas periodā, tranzīta ielu uzturēšana 2012.gadā`

05.10.2011.

1. Iepirkuma procedūras rīkotājs:  PREIĻU NOVADA DOME, reģ.nr. 90000065720, juridiskā adrese: Raiņa bulvāris 19, Preiļi, LV-5301


2. Iepirkuma priekšmeta īss apraksts: Preiļu novada pašvaldības ielu un autoceļu ikdienas uzturēšanas darbi 2011/2012.gada ziemas periodā, tranzīta ielu uzturēšana 2012.gadā, saskaņā ar atklāta konkursa Nolikuma,  tai skaitā Tehniskās specifikācijas prasībām.


3. Iepirkuma procedūras identifikācijas numurs: PND 2011/17AK


4. Atklāta konkursa Nolikums ir pieejams elektroniski Preiļu novada domes mājas lapā internetā www.preili.lv. (sadaļā „Iepirkumi”).
Ar Iepirkuma konkursa dokumentāciju (oriģinālā) var iepazīties uz vietas Preiļu novada domes Tehniskajā daļā 49.kabinetā darba dienās, iepriekš saskaņojot ar Iepirkuma procedūras kontaktpersonu Jāni Skutelu, tel.65307327, mob.tel.26432521 līdz Iepirkuma procedūras piedāvājumu atvēršanas dienai. Iepirkuma konkursa nolikuma kopiju var saņemt bez maksas 3 (trīs) darba dienu laikā (pēc savlaicīgi nosūtītā pieprasījuma Pasūtītāja kontaktpersonai).


Nolikums (PDF)
Tehniskā specifikācija (PDF)
Pielikumi (ZIP)


5. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 2011.gada 07.novembra plkst.10.00
Piedāvājumi, kas iesniegti pēc piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām – tiks noraidīti un neatvērtā veidā nosūtīti atpakaļ Pretendentam.


6. Piedāvājumus jāiesniedz: Raiņa bulvāris 19, Preiļi, LV-5301, Preiļu novada domes kancelejā, kabinets nr.28 (1.stāvā), tālr. 65322766, fakss 65307323, darba dienās: pirmdien, otrdien, trešdien, ceturtdien un piektdien no plkst. 8:00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 16.00; personīgi vai nosūtot pa pastu.


7. Piedāvājumu atvēršana: 2011.gada 07.novembra plkst.10.00
Raiņa bulvāris 19, Preiļi, Preiļu novada domē sēžu zālē 52.kab. (2.stāvā)


8. Iepirkuma procedūras kontaktpersonas:
8.1. vispārējos iepirkuma procedūras jautājumos: Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs Vladimirs Ivanovs, tālr. 65307322, 26458552, e-pasts: vladimirs.ivanovs@preili.lv;
8.2. tehniskos jautājumos: Preiļu novada domes tehniskās daļas vadītājs Jānis Skutels, tālr. 65307327, 26432521, e-pasts: janis.skutels@preili.lv;
8.3. administratīvos jautājumos: juriste Inga Vilcāne, tālr. 65322766, e-pasts: inga.vilcane@preili.lv.


 

Pēdējās izmaiņas: 13.11.2018.