SIA „Preiļu saimnieks” veic iepirkumu– „Preiļu novada Pansijas darbības nodrošināšanai nepieciešamo mēbeļu iegāde, 1. stāvs un 2. stāvs”, saskaņā ar Instrukciju pretendentiem, tai skaitā Tehnisko specifikāciju

30.09.2011.

SIA „PREIĻU SAIMNIEKS”
Liepu ielā 2, Preiļi, LV-5301


Uzaicinājums piedalīties iepirkumā „Preiļu novada Pansijas darbības nodrošināšanai nepieciešamo mēbeļu iegāde, 1. stāvs un 2. stāvs”.


1. Iepirkuma rīkotājs: SIA „PREIĻU SAIMNIEKS”, Reģ. Nr. 47703017720, juridiskā adrese: Liepu 2, Preiļi, LV-5301


2. Iepirkuma līguma priekšmets: „Preiļu novada Pansijas darbības nodrošināšanai nepieciešamo mēbeļu iegāde, 1. stāvs un 2. stāvs”, saskaņā ar iepirkuma, identifikācijas nr. PS 2011/07 Instrukciju pretendentiem, tai skaitā Tehnisko specifikāciju.


3. Iepirkuma Instrukcija pretendentiem ir pieejama elektroniski Preiļu novada domes mājas lapā sadaļā – SIA „Preiļu saimnieks”……, kā arī ar Instrukciju un tās pielikumiem var iepazīties uz vietas:  Liepu ielā 2, Preiļos, LV-5301, SIA „Preiļu saimnieks” kancelejā, (2.stāvā), telefons 65381152.


Tehniskā specifikācija (PDF)
Instrukcija pretendentiem (PDF)
Pielikumi (ZIP)


4. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 2011.gada 11.oktobra plkst.10.00
Piedāvājumi, kas iesniegti pēc piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām – netiks skatīti.


5. Piedāvājumus jāiesniedz: Liepu ielā 2, Preiļos, LV-5301, SIA „Preiļu saimnieks” kancelejā, (2.stāvā), telefons 65381152, fakss 65381152, darba dienās: no plkst. 8:00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 16.00; personīgi vai pa pastu.


6. Kontaktpersonas par iepirkuma priekšmetu:
• SIA „Preiļu saimnieks” valdes loceklis Vladimirs Ivanovs, tālr. 65307322, 26458552, e-pasts: vladimirs.ivanovs@preili.lv.; • Preiļu novada Sociālā dienesta vadītājas vietniece Anita Gāga, tālr.65320123, e-pasts: anita.gaga@preili./lv;
• Preiļu novada domes juriste Inga Vilcāne, tālr. 65322766, e-pasts: inga.vilcane@preili.lv.

Pēdējās izmaiņas: 13.11.2018.