LDDK aicina Preiļu un tuvāko novadu darba devējus papildināt zināšanas

07.10.2011.

Latvijas Darba devēju konfederācijas (LDDK) Biznesa resursu centrs, pateicoties Eiropas Sociālā fonda un Latvijas valsts finansējumam, darba devējiem arī šajā rudenī piedāvā bezmaksas mācību programmas. Kopš 2010.gada pavasara iespēju iegūt jaunas zināšanas un veicināt savu pieredzi izmantojuši vairāk nekā 510 darba devēji – uzņēmēji un pašvaldību pārstāvji.
LDDK Biznesa resursu centrs aicina darba devējus, kam rūp uzņēmuma ilgtermiņa attīstība, sociālā dialoga attīstība uzņēmumā, nozarē un nacionālajā līmenī, piedalīties kursos, kas šajā rudenī notiks arī Preiļos.


LDDK prezidents Vitālijs Gavrilovs: „Darba devēji ir ļoti praktiski cilvēki, kas izvērtē pieejamos resursus, lai sasniegtu konkrētus uzņēmuma mērķus. Tādēļ izvēloties veltīt trīs dienas mācību apmeklēšanai, lai apgūtu ko jaunu, darba devējs iegulda savu darbinieku profesionālajā izaugsmē un organizācijas nākotnē ar LDDK un ESF atbalstu. LDDK piedāvātās mācību programmas ļauj uz savu ikdienas darbu paskatīties no malas un izvērtēt uzņēmuma darbību, kā arī atklāj jaunas pieejas, piemēram, darbinieku un darba devēju attiecību veidošanā, izmantojot sociālā dialoga iespējas.”


2011.gada rudenī pirmās no divām piedāvātajām mācību programmām Preiļu Biznesa inkubatora telpās sāksies 7.oktobrī ar turpinājumu 14.un 21.oktobrī par tēmu „Divpusējais un trīspusējais sociālais dialogs un cilvēkresursu vadība”. Šajā mācību programmā profesionālu pasniedzēju vadībā būs iespēja noskaidrot: Kāpēc nepieciešama darba devēju iesaistīšanās sabiedriskās aktivitātēs? Kas jāzina un jāprot mūsdienīgam vadītājam? Kā atrisināt strīdus sarunu, samierināšanas un mediācijas ceļā?


Bet novembra beigās Preiļos notiks mācību programma par tēmu „Pašvaldību attīstības vadība un publiskās – privātās partnerības veicināšana”, kuru pasniegs zvērinātu advokātu biroja „Zelmenis & Liberte” eksperti.


Pieteikšanās nosūtot pieteikuma anketu pa e-pastu info@comperio.lv. Tālruņi uzziņām: 26569525, 67213003.


Citas pilsētas, kurās notiks apmācības 2011.gadā – Jelgava, Valmiera un Rīga.
Mācību programmas izstrādātas sadarbībā ar augsti kvalificētiem nozares ekspertiem un profesionāļiem,, balstoties uz Starptautiskās Darba organizācijas (ILO) metodoloģiju, Latvijas ekspertu pieredzi, ņemot vērā Latvijas situāciju un specifiku. Visas programmas darba devēju organizāciju biedriem un pārstāvjiem ir pieejamas bez maksas. Apmācībās ietvertas lekcijas ar atvērta tipa diskusijām par apmācību tēmu, tostarp notiek apaļā galda diskusijas ar lēmumu pieņēmējiem un viedokļu līderiem noteiktā jomā.


Informācijai:
Mācības notiek Eiropas Sociālā fonda un Latvijas valsts finansētā projekta „LDDK administratīvās kapacitātes stiprināšana reģionos” (id.Nr. 1DP/1.5.2.2.1./08/IPIA/SIF/002/02) ietvaros. Apmācības nodrošina SIA „Comperio”. Precīza informācija par apmācību norises datumiem un vietām regulāri tiek atjaunota un ir pieejama LDDK mājas lapā www.lddk.lv, http://www.comperio.lv/?id=346 un www.draugiem.lv/lddk-brc. Šīs mācību programmas tiks piedāvātas līdz 2014.gada beigām visā Latvijā.


Pielikumā:
Mācību programmu apraksts (PDF)
Pieteikuma anketa (DOC)


Informācijai par darba devēju apmācībām:
Gunta Misāne, SIA „Comperio” valdes priekšsēdētāja
Tālr.: 67213020, 29115356
info@comperio.lv, www.comperio.lv


Kursu grafiks Preiļos:
07.10., 14.10., 21.10. Preiļi, Preiļu Biznesa inkubators, Kooperatīva iela 6, Preiļi, 3. stāvs Divpusējais un trīspusējais sociālais dialogs un cilvēkresursu vadība


Darba kārtība (PDF) 


25.11., 02.12., 09.12. Preiļi, Preiļu Biznesa inkubators, Kooperatīva iela 6, Preiļi, 3. stāvs Pašvaldību attīstības vadība un publiskās – privātās partnerības veicināšana


Šis materiāls ir veidots ar Eiropas Savienības Eiropas Sociālā fonda un Latvijas valsts finansiālu atbalstu projekta „LDDK administratīvās kapacitātes stiprināšana reģionos” (id.Nr. 1DP/1.5.2.2.1./08/IPIA/SIF/002/02) ietvaros. 85% no projekta finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību un 15 % Latvijas valsts ar Sabiedrības integrācijas fonda starpniecību. Par materiāla saturu atbild Latvijas Darba devēju konfederācija. 

Pēdējās izmaiņas: 13.11.2018.