Preiļos apkures sezona sāksies laikus

26.09.2011.

Tuvojoties apkures sezonai, daudzdzīvokļu māju iedzīvotājus interesē, cik daudz par apkuri būs šoziem jāmaksā Preiļos. Dažādi plašsaziņas līdzekļi vēsta, ka daudzviet Latvijā jaunā apkures sezona tiek gaidīta ar bažām, jo iedzīvotāji vēl no aizvadītās ziemas palikuši parādā par apkuri ievērojamas summas, šim jautājumam risinājums tiek meklēts valdības līmenī, jo pašvaldībām trūkst līdzekļu, lai sāktu jauno apkures sezonu.


Dabasgāzes cena turpina palielināties
Aizvadītajā vasarā dabasgāzes cena turpināja pieaugt. Cenu pieaugumu sekmēja dabasgāzes cenu kāpums starptautiskajos tirgos un nodokļu pieaugums – no šī gada 1. jūlija dabasgāzei kā kurināmajam tika piemērots akcīzes nodoklis 12 Ls (par 1000 kubikmetriem), kas līdz tam bija uz laiku atcelts.


Uzskatāmi dabasgāzes cenu kāpumu var redzēt, ja salīdzinām dabasgāzes cenu šī gada aprīlī, kad noslēdzās apkures sezona un tagad, septembrī. Iepriekšējās apkures sezonas beigās aprīlī AS „Latvijas gāze” noteiktais dabasgāzes tirdzniecības gala tarifs 5. lietotāju grupai, kurā ietilpst uzņēmums SIA „Preiļu saimnieks”, bija 201,10 Ls/tūkst.n.m3 (bez PVN), un kopējais siltumenerģijas tarifs Preiļos bija 38,13 Ls/MWh (bez PVN). Šī gada septembrī dabasgāzes tirdzniecības gala tarifs ir 231,10 Ls/tūkst.n.m3 (bez PVN). Tā kā siltumenerģijas tarifs ir piesaistīts dabasgāzes cenai, tad kopējais siltumenerģijas tarifs septembrī Preiļos ir 39,97 Ls/MWh (bez PVN).


AS „Latvijas gāze”, vērtējot starptautiskās tendences, prognozē, ka nākamgad dabasgāzes iepirkuma cenu pieaugums varētu būt 5–7 % apmērā, tas nozīmē, ka tikpat liels dabasgāzes sadārdzinājums varētu būt arī patērētājiem. Šobrīd nav pamata bažām par ļoti strauju tarifu kāpumu nākamgad.


Savukārt Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK) paredz, ka līdz gada beigām tarifi elektrībai, gāzei un siltumam nemainīsies. Jāatzīmē, ka siltuma tarifu ietekmē gāzes cenas pasaules tirgū, ko regulēt nav iespējams.


Cik maksāsim par apkuri?
Jau vēstīts, ka uzņēmums SIA „Preiļu saimnieks” neplāno iesniegt regulatoram jaunu siltumenerģijas tarifu projektu. Daugavpils Sabiedrisko pakalpojumu regulators uzņēmumam SIA „Preiļu saimnieks” ir apstiprinājis mainīgu siltumenerģijas tarifu, kas mainās atkarībā no dabasgāzes tirdzniecības cenas.


Maksu par apkuri veido ne tikai siltumenerģijas tarifs, bet arī siltumenerģijas patēriņš, ko ietekmē māju siltumnoturība un laika apstākļi. Vairākām mājām pēc dzīvokļu īpašnieku lēmuma uzņēmums SIA „Preiļu saimnieks” ir veicis tādus remontdarbus, kuri kaut nedaudz, bet tomēr uzlabo ēku siltumnoturību. Ja šī ziema būs siltāka nekā pagājušā, tad samazināsies siltumenerģijas patēriņš un attiecīgi arī maksa par apkuri.


Preiļu novada domes izpilddirektors Vladimirs Ivanovs norāda, ka Preiļos 95% siltumtrašu ir rekonstruētas, lielākie siltuma zudumi veidojas mājām, un vienīgā iespēja tos samazināt un tādējādi maksāt par siltumu mazāk ir ēku siltināšana. Tuvākajā laikā tiks pabeigta daudzdzīvokļu mājas Liepu ielā 24 renovācija, tiek siltināta daudzdzīvokļu māja Liepu ielā 12 – tiek plānots, ka siltumenerģijas patēriņš šīm ēkām būtiski samazināsies. Vēl četras daudzdzīvokļu mājas ir noslēgušas līgumus par ES līdzfinansējuma saņemšanu, patlaban notiek iepirkuma procedūras par būvdarbu veikšanu. V. Ivanovs vēsta, ka šobrīd tiek izstrādāts jaunas šķeldas koģenerācijas stacijas tehniskais projekts, tas liek cerēt, ka aiznākamajā apkures sezonā siltumenerģijas tarifi varētu pazemināties, samazinot dabasgāzes, bet palielinot šķeldas kā kurināmā īpatsvaru.


Siltumapgādes nodaļa gatava jaunajai apkures sezonai
SIA „Preiļu saimnieks” Siltuma un ūdens apgādes nodaļas vadītājs Vladimirs Haritonovs informē, ka SIA „Preiļu saimnieks” Siltumapgādes nodaļa šobrīd jau ir gatava jaunajai apkures sezonai. Visi plānotie remontdarbi ir savlaicīgi pabeigti, arī nepieciešamās šķeldas rezerves jau ir sagādātas. Tajās centra masīva un Celtnieku masīva daudzdzīvokļu ēkās, kurām ir uzstādīti automātiskie individuālie siltummezgli pēc iedzīvotāju vēlēšanās iespējams uzsākt apkuri. Domājams, ka pirmās apkures sezonu pakāpeniski uzsāks Preiļu izglītības iestādes.


Par apkures sākšanu lemj iedzīvotāji
Apkures sezonas sākums un beigas netiek noteiktas piespiedu kārtā, bet gan ņemot vērā iedzīvotāju viedokli, uzklausot telefona zvanus, saņemot iesniegumus. Agrāk bija spēkā Ministru kabineta noteikumi par apkures sezonas uzsākšanu un pabeigšanu atkarībā no diennakts vidējās gaisa temperatūras. Tagad par apkures sezonas uzsākšanu un pārtraukšanu ir tiesīgs izlemt mājas dzīvokļu īpašnieku vairākums, to nosaka likums „Par dzīvokļa īpašumu”. Ja mājas dzīvokļu īpašnieku vairākums kopsapulcē nolemj, ka viņi vēlas, lai apkure tiktu pieslēgta, un konkretizē datumu, tad par šo lēmumu savlaicīgi jāinformē siltuma piegādātājs – uzņēmums SIA „Preiļu saimnieks”.


Apkure tiks pieslēgta savlaicīgi
Arī Preiļos aktuāla parādu problēma. Parādnieku skaits, kuri nav norēķinājušies par komunālajiem pakalpojumiem Preiļos ir salīdzinoši liels. Uz šī gada 1. septembri iedzīvotāju parāds par komunālajiem maksājumiem pārsniedz 196 tūkstošu latu. Diemžēl daļa no parādniekiem ir labi situēti iedzīvotāji, kuri maksājumus par komunālajiem pakalpojumiem neveic apzināti.


Daudzviet Latvijā siltumapgādes uzņēmumi neslēpj, ka parādu dēļ līdz ar oktobra vēsajām dienām apkure netiks uzsākta, cilvēkiem nāksies arī pasalt. SIA „Preiļu saimnieks” valdes priekšsēdētājs Jānis Mūrnieks akcentē, ka, Preiļos tāda situācija neizveidosies. Lai arī finansiālā situācija ir smaga un parādu nasta ir liela, Preiļos apkures sezona šoruden tiks savlaicīgi uzsākta pilnā apjomā. SIA „Preiļu saimnieks” izskata visus parādu gadījumus un brīdina parādniekus, piedāvājot iespēju slēgt vienošanos par parādu atmaksas grafiku.


Preiļu novada domes izpilddirektors Vladimirs Ivanovs apliecina, ka Preiļos, jauno apkures sezonu sākot, stāvoklis nav tik dramatisks kā citās Latvijas pilsētās. Uzņēmums SIA „Preiļu saimnieks” savu budžetu spēj sabalansēt tā, lai apkures sezonu varētu uzsākt laicīgi visās daudzdzīvokļu mājās un iestādēs, tādēļ pašvaldībai nevajadzēs lūgt aizdevumu valsts kasē.
SIA „Preiļu saimnieks” un Preiļu novada dome pateicas visiem iedzīvotājiem, kuri rūpīgi plāno savu budžetu un šajā grūtajā laikā iespēju robežās rēķinus par saņemtajiem komunālajiem pakalpojumiem cenšas nomaksāt laicīgi. Ja ir radušies finansiāli sarežģījumi, tad aicinām savlaicīgi griezties uzņēmumā, jo esam pārliecināti, ka vienmēr iespējams atrast abpusēji apmierinošu risinājumu.


Inese Šņepste,
SIA „Preiļu saimnieks” sabiedrisko attiecību speciāliste


 

Pēdējās izmaiņas: 26.09.2011.