Meža konsultāciju pakalpojumu centra Dienvidlatgales nodaļas rīkotais seminārs – `Meža ieaudzēšana lauksaimniecībai neizmantojamās zemēs`

27.09.2011.

Norises vieta: „Līdumnieki, ”Rožkalnu pagasts Vārkavas novads
Datums: 27.09.2011.


10.00-11.00 1 Ko darīt ar neizmantotu lauksaimniecības zemi? A.Rudzīte
MKPC Dienvidlatgales nod.mežsaimniecības konsultante  


11.00-12.00 1 Meža ieaudzēšanas kritēriji. Pārbaudes pārskatu sagatavošana. G.Vaivods
Dienvidlatgales VM Preiļu mežniecības mežsargs 


12.00-12.30 0.5 Kafijas pauze. Diskusijas  


12.30-13.30 1 Stādījumu aizsardzība no dzīvnieku bojājumiem. (Plantskydd un Cervacol Ektra) A.Rudzīte 


13.30-16.00 2.5 Pieredzes apmaiņa meža ieaudzēšanā lauksaimniecībā neizmantotā zemē. Apskates objekti dabā. Diskusijas pie kafijas tases. A.Rudzīte 


Īss apraksts: Semināra dalībnieki iegūs informāciju par meža ieaudzēšanas un kopšanas prasībām, kā arī par atbalsta iespējām no ES struktūrfondiem.


P.S. Saimniecība „Līdumnieki ” atrodas ļoti tuvu Vārkavas novada domei.


MKPC  Dienvidlatgales nodaļas mežsaimn.konsultante    A.Rudzīte
Telef. 26410476


 

Pēdējās izmaiņas: 27.09.2011.