11. oktobrī seminārs INTEREŠU AIZSTĀVĪBA LĒMUMU PIEŅEMŠANAS PROCESĀ

11.10.2011.

2011. gada 11.oktobrī plkst. 10.00 – 17.00
Kooperatīva iela 6, Preiļi
Biedrībā „Preiļu NVO centrs”


Programma


Apmācības vada biedrības Latvijas Pilsoniskā alianse direktore Rasma Pīpiķe un politikas koordinatore Inta Šimanska. Apmācības ir projekta ELPA – Efektīva Līdzdalība un Partneru Atbildība aktivitāte.


10.00 – 10.10  Ievads par to, kas notiks, saturs, kas runās.


10.10 – 10.40  Interešu aizstāvja raksturojums


10.40 – 11.20  Lēmumu pieņemšanas kārtība Latvijā
• Ar ko nodarbojas interešu aizstāvis?
• Kas nosaka un regulē līdzdalību?
Informācija par likumdošanu un politikas dokumentiem, kas nosaka un regulē lēmumu pieņēmēju pienākumus, lēmumu pieņemšanas shēma; informācijas avoti.


11.20 – 11.40  Kafijas pauze


11.40 – 12.40   NVO līdzdalības instrumenti
• Memorands
• Saeima
• Darba grupas un padomes
• Atzinumi
 


12.40 – 13.00  Līdzdalības cena
Sabiedrības līdzdalībai lēmumu pieņemšanas procesā ir izmaksas – gan filosofiskas, gan latos mērāmas.


13.00 – 13.30  Pusdienas


13.30 – 14.30  „Četri stūri”
   Argumentācijas prasmes


14.30 – 14.50  Sarunu stratēģiskā vadība
Pārliecinošas komunikācijas noteikumi un knifi: stratēģu novērojumi un izmēģinājumi


14.50 – 16.30  Līdzdalības spēle METRO


16.30 – 17.00  Apmācību noslēgums


“93% no projekta finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību. Apakšaktivitāti administrē Valsts kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu.”


 

Pēdējās izmaiņas: 11.10.2011.