Atklāj rekonstruēto Torņa ielu Smelteros

16.09.2011.

Šī gada 16. septembrī Preiļu novada Saunas pagasta Smelteros Satiksmes ministrs Uldis Augulis, Preiļu novada domes priekšsēdētājs Aldis Adamovičš un SIA „Ošukalns” valdes priekšsēdētājs Aigars Nitišs atklāja rekonstruēto Torņa ielu. Šī iela ir viens no kopumā septiņiem šovasar projekta „Preiļu novada lauku ceļu infrastruktūras uzlabošana” ietvaros rekonstruētajiem pašvaldības autoceļiem 7,94 km kopgarumā, tāpēc tās atklāšanu simboliski var uzskatīt par visu septiņu autoceļu rekonstrukcijas noslēgumu.


Novada domes priekšsēdētājs A. Adamovičs norādīja, ka vietējiem iedzīvotājiem ielas noasfaltēšana ir liels ieguvums, jo turpmāk nedz pavasaros, nedz rudeņos nebūs jābrien pa dubļiem. Domes priekšsēdētājs pateicās Satiksmes ministrijai, Lauksaimniecības ministrijai (ar Lauku atbalsta dienesta starpniecību tika finansēt šis projekts) un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai. Paldies, tika teikts arī būvniekiem – SIA „Ošukalns”, kuri aktīvi strādājuši visas vasaras garumā, lai laicīgi un kvalitatīvi pabeigtu visu septiņu autoceļu rekonstrukciju.


Arī Satiksmes ministrs U.Augulis teica atzinīgus vārdus par paveikto un izteica pateicību visiem, kas bija iesaistīti šajos darbos.


SIA „Ošukalns” valdes priekšsēdētājs A. Nitišs novēlēja, lai pašvaldībai izdodas vairāk piesaistīt ES fondu līdzekļus, kas novada iedzīvotājiem palīdzētu tikt pie jauniem ceļiem.


Projektu „Preiļu novada lauku ceļu infrastruktūras uzlabošana” līdzfinansē ES Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai (ELFLA). Projekta ietvaros šovasar tika rekonstruēti: autoceļš Maļinovka – Lielie Pupāji (2,28 km) un Bērzu iela (0,46 km) Preiļu pagastā, autoceļš Džeriņi – Dubļinieki (1,7 km) un autoceļš Želvi – Raudovka (1,31 km) Aizkalnes pagastā, Torņa iela (0,56 km), Miera iela (0,63 km) un autoceļš Sutri – Krivoki – Krivasola – Razrivka (1 km) Saunas pagastā. Autoceļu rekonstrukcijas darbus veica SIA „Ošukalns”. Projekta kopējās izmaksa ir Ls 338 964,06, no kurām Ls 234 000,01 finansē ES, bet Ls 104 964,05 ir pašvaldības finansējums un PVN 22%. Tāpat pašvaldība sedza tehnisko projektu izstrādi, autoruzraudzību un būvuzraudzību.

 

Pēdējās izmaiņas: 23.10.2018.