Uzaicinājums piedalīties iepirkumā „Projekta „Daudzdzīvokļu mājas energoefektivitātes uzlabošanas pasākumi Preiļos, Liepu iela 9” ar idenfikācijas Nr BR-11-9/1 ERAF, LIAA identifikācijas numurs DMS/3.4.4.1.0/11/08/236” ietvaros

21.09.2011.

 


Biedrība „Liepu iela 9”
Liepu ielā 9, Preiļi, LV-5301

Uzaicinājums piedalīties iepirkumā „Projekta „Daudzdzīvokļu mājas energoefektivitātes uzlabošanas pasākumi Preiļos, Liepu iela 9” ar idenfikācijas Nr BR-11-9/1 ERAF, LIAA identifikācijas numurs DMS/3.4.4.1.0/11/08/236” ietvaros


1. Iepirkuma rīkotājs: biedrība ”Liepu iela 9” reģ.nr. . 40008168977, juridiskā adrese: Liepu iela 9, Preiļi, LV-5301


2. Iepirkuma priekšmets – „Projekta „Daudzdzīvokļu mājas energoefektivitātes uzlabošanas pasākumi Preiļos, Liepu iela 9” ar identifikācijas numuru DMS/3.4.4.1.0/11/08/236”, saskaņā ar Iepirkuma nolikumu pretendentiem, tai skaitā Tehnisko specifikāciju.


3. Iepirkuma Nolikums pretendentiem ir pieejama elektroniski Preiļu novada domes mājas lapā sadaļā „NVO”, kā arī ar Nolikumu un tā pielikumiem var iepazīties uz vietas Liepu ielā 9 vai LIIA Pērses ielā 2, Rīgā

Nolikums (PDF)
Pielikumi (ZIP)


4. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 2011.gada 30. septembra plkst.17.00
Piedāvājumi, kas iesniegti pēc piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām – netiks skatīti.


5. Piedāvājumus jāiesniedz: Liepu ielā 9- 36, Preiļi, LV-5301, darba dienās: no plkst. 13:00 līdz 17.00  personīgi vai pa pastu.


6.Kontaktpersonas: par iepirkuma priekšmetu biedrības „Liepu iela 9” Valdes priekšsēdētāja Lūcija Mūrniece, telefons 26674740  E-pasts : l55197@inbox.lv

Pēdējās izmaiņas: 13.11.2018.