Lasīšana ir dzīves nepieciešamība!

20.09.2011.

Tā saka ikviens no ļasītprasmes veicināšanas konkursa „Krauklis iesaka izlasīt” 50 dalībniekiem, kuriem lasīšana bija jauks piedzīvojums un vaļasprieks visas vasaras garumā.


Lasītprasmes pētījumi atklāj, ka Latvijā bērnu vidū ir ļoti zema motivācija lasīt. 17,6% piecpadsmitgadnieku ir neprasmīgi lasītāji.


Apzinoties šo problēmu, saprotam, ka bibliotēka ir tā iestāde, kurai sadarbībā ar vecākiem, pirmsskolas iestādēm un skolu jāveicina bērnos lasītprieks. Tāpēc aktīvi iesaistām skolēnus programmā „Bērnu un jauniešu žūrija” un, redzot, ka lasīšana lielai bērnu daļai ir viens no labākajiem laika kavēkļiem, Preiļu GB BLN šogad izsludināja jaunu lasīšanas konkursu vasaras sezonai „Krauklis iesaka izlasīt”, kas domāts Preiļu novada skolu 1.-9.klašu skolēniem un pirmsskolas vecāko grupu audzēkņiem.


Lasāmvielas atlase balstījās uz literatūras stundām ieteicamo daiļdarbu sarakstu un bibliotēkas ieteiktajām jaunākajām un interesantākajām bērnu grāmatām.


Konkursā veiksmīgi startēja 48 dalībnieki. Apbalvošana notika 1. septembrī, kad Preiļu 1.pamatskolas skolēnu, pedagogu un vecāku saime pulcējās uz svinīgu jaunā mācību gada atklāšanu.


Prieks par visjaunākajām un visčaklākajām lasītājām, kuras tikai šogad uzsāk skolas gaitas – Anastasiju Krohmaļuku, Rūtu Loginu un Agitu Kotāni, atzinības šajā vecuma grupā saņēma Anastasija Dekterjova un Katrīna Jaundzema, kurai tika piešķirta nominācija „Jaunākā konkursa dalībniece”.


2.-3.klašu grupā čaklākie lasītāji bija Sandis Mihailovs, Ieva Poplavska un Mārtiņš Smirnovs, bet atzinības piešķirtas Zanei Koņečnijai, Zanei Stupānei, Rasai Zīmelei, Rūdolfam Pastaram un Helēnai Vanagai.


Absolūto konkursa līderu nomināciju ieguva Egons Rebainis, kurš vasaras laikā izdzīvoja līdzi 39 grāmatu varoņiem. Starp lasošākajiem šajā grupā ir arī Diāna Afanasjeva, Maksims Podskočijs, Luīze Jalinska. Atzinības  saņēma Katrīna Golubicka, Līga Klibais, Anete Haritonova, Lija Petrova.
Lasītprieks nav zudis arī vecāko klašu skolēnos, jo grāmata nekad nepieviļ, tā spēj sagādāt atklāsmes brīžus jebkura vecuma lasītājam. Pat to liecina Aigas Rumpes,  Anastasijas Baranovas un Lauras Maļinas sniegums. Atzinīgs vērtējums bija arī Lindas Vucānes, Elgara Stupāna, Lauras Tumašovas un Zandas Šoldres vasaras darbam.


8.-9. klašu grupā uzvarētāju trijniekā iekļuva Amanda Gudļevska, Kristīne Timofejeva un Anna Svetlova, bet atzinības saņēma Vineta Haritonova un Santa Deiko.


Paldies visiem, kas izprot saistību starp lasīšanas procesu un valodas, kā arī intelekta attīstību un iesaistās šādu pasākumu atbalstīšanā – Swedbankas vadītājai, apgādam ZvaigzneABC , Preiļu novada domei, kas piešķīra transportu, lai konkursa uzvarētāji varētu piedalīties Latvijas Nacionālajā lasīšanas kongresā bērniem 2011 šī gada 10. septembrī  Latvijas Nacionālajā teātrī. Paldies tiem vecākiem, kuri atbalsta bērnu lasīšanas vēlmi. Tas ir ieguldījums nākotnē, jo Latvijai ļoti vajadzīgi gudri, zinātkāri un spriest spējīgi jaunieši.


Konkurss „Krauklis iesaka izlasīt” notiks  arī turpmāk, pulcinot ap sevi visus, kas draugos ar grāmatu.


Vilhelmīne Jakimova,
Preiļu GB BLN vadītāja


 

Pēdējās izmaiņas: 20.09.2011.