Izmaiņas apakšpasākumā `Rugāju lauks ziemas periodā` lauksaimnieki var iesniegt līdz 1. novembrim

19.09.2011.

Lauku atbalsta dienests (LAD) informē, ka līdz 2011.gada 1.novembrim atbalsta pretendenti var atsaukt pasākuma „Agrovides maksājumi” apakšpasākuma „Rugāju lauks ziemas periodā” (RLZP) atbalstu visam platību maksājumu iesniegumam vai arī tikai atsevišķiem laukiem, ja ir notikušas pārmaiņas saimniecības augsekā.


Atgādinām, ka atbalsta pretendentiem ir iespēja koriģēt savu uz RLZP atbalstu pieteikto platību. Tomēr lūdzam ņemt vērā, ka saskaņā ar Ministru kabineta 2010.gada 23.marta noteikumiem Nr.295 „Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības lauku attīstības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību vides un lauku ainavas uzlabošanai” minimālajai RLZP atbalsta tiesīgajai platībai ir jābūt 10 ha.


Par izmaiņām RLZP atbalsta tiesīgajās platībās rakstiski jāinformē tā reģionālā lauksaimniecības pārvalde, kur pavasarī tika iesniegts „Platību maksājumu iesniegums 2011.gadā”.


LAD ir veikts provizoriskais aprēķins par saistību platību pieaugumu RLZP atbalstam. Pieaugums tiek rēķināts tikai tiem lauksaimniekiem, kuri 2010.gadā ir pabeiguši pasākuma „Agrovide” apakšpasākuma “Erozijas ierobežošana” saistības un 2011.gadā pieteikušies uz RLZP.


Samazinājuma koeficients šobrīd ir 0,540581 jeb 46%. Tādejādi, ja pārsniegums saglabāsies arī 2012.gada 31.janvārī, saistības lauksaimnieki varēs uzņemties jau par proporcionāli samazinātu platību.


Agrovides un ražošanas maksājumu daļa
Tālr. 67027880
Klientu apkalpošanas daļa
Tālr. 67027693, 67027684


 

Pēdējās izmaiņas: 19.09.2011.