Turpinās gājēju ietves un veloceliņa izbūve

13.09.2011.

Jau vairākus gadus aktuāls jautājums ir bijis par gājēju ietves un veloceliņa izbūvi no Preiļiem līdz Līčiem. Lai to risinātu, pašvaldība izstrādāja projektu „Gājēju ietves un veloceliņa izbūve no Brīvības ielas Preiļos Līču ciema virzienā”, kura realizācijai tika mēģināts piesaistīt finansējumu. Divus gadus šis projekts tika sniegts satiksmes drošības projektu konkursos, bet abas reizes tas neguva atbalstu. Tomēr šogad ERAF prioritātes 3.6.2.1. „Atbalsts novadu pašvaldību kompleksai attīstībai” ietvaros ir izdevies uzsākt šī projekta realizāciju.


Projektu ietvaros paredzēts no Brīvības ielas Preiļos līdz Līču ciematam izbūvēt apgaismotu gājēju ietvi ar velosipēdistu celiņu – 1487m garumā. Ietve būs 2,8m plata, no kuriem viena puse būs paredzēta gājējiem, bet otrā puse velobraucējiem. Projekta rezultātā ne tikai tiks sekmēta uzņēmējdarbības pieejamība un iedzīvotāju mobilitāte, bet arī šajā posmā uzlabosies satiksmes drošību.


Sākotnēji gājēju ietves un veloceliņa izbūve bija plānota vienā kārtā, tomēr, sakarā ar to, ka daļa ietves iet gar valsts autoceļu, kura uzlabošanai saskaņā ar EFAF aktivitātes 3.6.2.1. nosacījumiem pašvaldība nedrīkst ieguldīt līdzekļus, darbi tika sadalīti divos posmos. Darbus bija iespējams uzsākt posmā līdz pilsētas robežai, bet atlikušā ietves posma izbūve būs iespējami tikai pēc attiecīgā ceļa posma pārņemšanas pašvaldības īpašumā. Tāpēc šī gada 25. augustā domes deputāti nolēma pārņemt valsts 1.šķiras autoceļa P63 Līvāni-Preiļi posmu no km 34,03 līdz km 34,73 un uzsākt nepieciešamos dokumentācijas sagatavošanas un saskaņošanas darbus.


Šī gada jūlija sākumā noslēdzās iepirkuma procedūra par gājēju ietves un veloceliņa izbūves darbiem, kurā uzvarēja SIA „Selva Būve”. 19. jūlijā tika noslēgts līgums un tika uzsākti būvdarbi. Šobrīd posmā no Brīvības ielas līdz pilsētas robežai turpinās lietus kanalizācijas un ielu apgaismojuma kabeļu izbūve, ietves pamatnes sagatavošana un ietves apmaļu uzstādīšana. Drīzumā tiks uzsākti pamatnes planēšanas un bruģēšanas darbi. Ja laika apstākļi būs labvēlīgi, tiek plānots, ka darbi varētu noslēgties oktobra otrajā pusē.


Atlikušā ietves posma izbūves darbi, pēc ceļa posma pārņemšanas, tiek plānoti nākošgad. 

Pēdējās izmaiņas: 23.10.2018.