Biedrības „Mēs saviem bērniem” viesošanās Preiļu novada Sociālajā dienestā

05.09.2011.

Ar mērķi parādīt savas prasmes un uzzināt, kādas aktivitātes personām ar īpašām vajadzībām noris Preiļu novadā, Sociālo dienestu septembra sākumā apciemoja biedrības „Mēs saviem bērniem” pārstāvji.


Biedrība apvieno kādreizējā Madonas rajona ģimenes, kurās ir bērni un jaunieši ar īpašām vajadzībām. Tā pastāv jau vairāk kā 10 gadus. Biedrības ietvaros darbojas deju grupa „Mazais cilvēciņš”, kurā dejo bērni un jaunieši kopā ar saviem vecākiem – grupas iemācītās dejas varēja vērot arī Preiļos. Kā pastāstīja biedrības pārstāve Aivija Barane, deju grupa ir piedalījusies dažādos festivālos, arī Dziesmu un deju svētkos, grupas vadītājs tiek algots par pašvaldības budžeta līdzekļiem. Ar šāda veida labdarības koncertiem „Mazais cilvēciņš” viesojas dažādās Latvijas vietās. Aktivitātes biedrībā „Mēs saviem bērniem” ir iespēja saglabāt savas funkcionēšanas prasmes un integrēties sabiedrībā, kā arī tā esot kā alternatīva dienas centram, kurš diemžēl Madonas pusē vēl neesot izveidots.


Preiļu novada Sociālā dienesta zāli pieskandināja ne tikai deju soļi, bet arī skanīgās balsis un mūzikas instrumentu spēle – ikviens klātesošais varēja pārliecināties, ka arī jaunieši ar īpašām vajadzībām ir radošas personības. Tāpat biedrības pārstāvji demonstrēja fotogrāfijas, pastāstot par saviem panākumiem projektu ieviešanā (par projekta līdzekļiem biedrība iegādājusies gan tērpus, kuros dejotāji uzstājās, gan mūzikas instrumentus).


Lai arī biedrības pārstāve atzina, ka jauniešiem ir svarīga pati uzstāšanās, ne skatītāju skaits, Preiļu novada Sociālā dienesta zālē pulcējās daudzi interesenti – Preiļu novada invalīdu biedrības pārstāvji (valdes priekšsēdētāja Ināra Prudāne dienas gaitā dalījās pieredzē par savas biedrības aktivitātēm), Velku biedrībās organizētās jauniešu ar īpašām vajadzībām vecāku atbalsta grupas dalībnieki, bērnu ar īpašām vajadzībām vecāki, Sociālā dienesta pārstāvji un senioru deju grupas „Brūklenītes” aktīvās dejotājas.


Kā minēts biedrības izveidotajā informatīvajā bukletā – „Mums ir svarīgi, lai ģimenes visā Latvijā zina, ka apvienojoties, arī pašu spēkiem var izdarīt daudz savu bērnu labā.”


Preiļu novada
Sociālā dienesta vadītājas vietniece
Anita Gāga

 

Pēdējās izmaiņas: 23.10.2018.