Modernizēts psihologa un logopēda kabinets

14.09.2011.

Ar ELFLA finansiālo atbalstu tika veiksmīgi realizēts projekts „Ekrāns,” kura rezultātā modernizēts psihologa un logopēda darba kabinets un paplašinātas darba iespējas ar mērķi attīstīt un uzlabot kvalitatīvus psihologa un logopēda pakalpojumus Preiļu novadā.


Ar LAD palīdzību saņemtie līdzekļi bija nepieciešami, lai modernizētu „Psiholoģisko un logopēdisko centru” ar projektoru un ekrānu. Centra speciālisti projektoru izmantos apmācībās semināros un sapulcēs.


Biedrība „Psiholoģiskās un praktiskās palīdzības centrs” un tā vadītāja Evelīna Velecka pateicas Preiļu novada domei par projekta līdzfinansējumu.


Evelīna Velecka,
biedrības „Psiholoģiskās un praktiskās palīdzības centrs” vadītāja
 


Pēdējās izmaiņas: 23.10.2018.