Latvijas Nacionālā Skolotāju savienība komplektē dalībnieku grupu profesionālās pilnveides programmā Runāsim skaidri, spilgti, iedarbīgi

01.10.2011.

Cienījamie izglītības iestāžu vadītāji un pedagogi!


Latvijas Nacionālā Skolotāju savienība komplektē dalībnieku grupu profesionālās pilnveides programmā Runāsim skaidri, spilgti, iedarbīgi (kods A-9014140145)
http://www.lnss.lv/index.php?option=com_content&view=article&id=217&Itemid=114


Programmas mērķis: Pilnveidot skolotāju komunikatīvo kompetenci, sniedzot praktiskas iemaņas runas attīstības metožu pielietošanā un uzlabojot pedagogu runas prasmes.
Programmas temati:
1.      Runas prasme kā kompleksa problēma un tās aktualitāte saziņas komunikatīvajā sistēmā.
2.      Elpošanas kā runas enerģētiskās bāzes un skanīguma nosacījums.
3.      Runas tehnika, balss aparāts, tā higiēna un artikulācija runas skaidrībai.
4.      Runas satura būtība, uzbūve un loģika.
5.      Runas izteiksmīgums
6.      Ķermenis kā vienotības harmonizētājs un vidutājs runas procesā.
7.      Publiska uzstāšanās un saikne ar auditoriju


Nodarbības plānotas:
1 x nedēļā – sestdienās (no 1.oktobra)
LNSS, Rīgā, Sporta ielā 2a


Nodarbības vada: mācību spēki, mācību programmu eksperti un konsultanti ar plašu pieredzi runas mākslas pasniedzēju darbā Latvijā un ārzemēs gan akadēmiskā, gan profesionālā vidē, grāmatu, mācību līdzekļu un dažādu publikāciju autori.


Mācību valoda: latviešu
Programmas cena: 54,00 Ls (36 st.).


Pieteikties: nosūtot elektroniski brīvas formas pieteikumu uz talakizglitiba@lnss.lv, minot tajā vārdu, uzvārdu, e-pasta adresi, tālruni, priekšzināšanas un iemaksājot dalības maksu:
Latvijas Nacionālā Skolotāju savienība
Reģ. Nr. 40008144998
Banka: Swedbank
IBAN konts: LV930HABA0551026242663
SWIFT kods: HABALV22


Pieteikumus izskata un grupu komplektē pieteikšanās un naudas nomaksas secībā.. Noslēgumā dalībnieki saņem apliecību par programmas apguvi.


tālr. 67326902 (Lattelecom)
26562579 (LMT)
28253723 (TELE 2)


 

Pēdējās izmaiņas: 01.10.2011.