Preiļos īsteno bezdarbnieku pārkvalifikācijas programmu

14.09.2011.

Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) Eiropas Sociālā fonda (ESF) ietvaros īsteno vairākas bezdarbnieku pārkvalifikācijas un tālākizglītības programmas, viena no tām ir projekts „Profesionālās tālākizglītības programmas īstenošana bezdarbniekiem”. SIA „Latgales mācību centrs”, kas ir viens no lielākajiem mācību centriem Latgales reģionā, bezdarbniekiem piedāvā dažādas akreditētas profesionālās tālākizglītības programmas, tostarp otrā līmeņa profesionālās kvalifikācijas programmu „Apdares darbu strādnieks”, kas šovasar īstenota sadarbībā ar uzņēmumu SIA „Preiļu saimnieks” – astoņi cilvēki iegūs otrā līmeņa profesionālo kvalifikāciju „Apdares darbu strādnieks”.


Mācīties nekad nav par vēlu, sevišķi mūsdienu dinamiskajā laikmetā zināšanas ir jāpapildina nepārtraukti. Cilvēkiem, kuri dažādu iemeslu dēļ palikuši bez darba un ieguvuši bezdarbnieka statusu ir iespēja izvēlēties kādu no profesionālās tālākizglītības programmām, kuru ietvaros var apgūt profesiju, kas ļauj atgriezties vai iesaistīties darba tirgū.


SIA „Latgales mācību centrs” Preiļu nodaļas koordinatore Inga Proma skaidro, ka profesionālajās tālākizglītības programmās var piedalīties cilvēki, kuri ir reģistrējušies NVA un kuriem piešķirts bezdarbnieka statuss. Mācību un prakses laikā bezdarbnieki saņem stipendiju 70 latu apmērā.


Vispirms bezdarbnieki apguva teorētiskos mācību priekšmetus, bet augustā notika apdares darbu praktiskās mācības, kursanti SIA „Preiļu saimnieks” Siltuma un ūdens apgādes daļas vadītāja, sertificēta speciālista Vladimira Haritonova vadībā apguva apdares darbu praktiskās mācības – apmetumu veidošanu un dažādu virsmu flīzēšanu, krāsošanu un tapešu līmēšanu, grīdu ieklāšanas tehnoloģisko procesu, kopumā 17 dažādas tēmas. Katra temata noslēgumā audzēkņiem bija jāiztur pārbaudes darbs. Iegūtās teorētiskās zināšanas tika nostiprinātas praksē, pilnībā izremontējot divas telpas SIA „Preiļu saimnieks” ēkā Mehanizatoru ielā 1. Septembrī un oktobra sākumā pieciem kursantiem notiek prakse uzņēmumā SIA „Preiļu saimnieks” – viņiem ir iespēja darboties praktiski kopā ar Remontu un celtniecības daļas speciālistiem.


V. Haritonovs vērtē, ka kursanti bija patiesi ieinteresēti apgūt zināšanas un praktiskās iemaņas. Viens no viņiem, Aleksandrs Semjonovs, stāsta, ka tieši šo programmu gaidījis divus gadus, viņš tāpat kā Mārtiņš Cepurnieks un Sandris Brics, ir pārliecināts, ka šādas prasmes palīdzēs atrast darbu un iegūtās zināšanas būs noderīgas arī veicot remontdarbus mājās. A. Semjonovs norāda, ka mācību kurss ir ļoti nopietns, prasības ir stingras, tāpēc reizēm rodas sajūta, kā vēlreiz atgriežoties skolas solā.


Oktobrī, kad būs beigusies prakse, bezdarbniekiem vēl būs jākārto kvalifikācijas eksāmens, noslēgumā kursanti saņems apliecību „Apdares darbu strādnieks”, kas atbilst otrajam kvalifikācijas līmenim. I. Proma novērojusi, ka pēc kursu pabeigšanas darba iespējas ir, viss ir atkarīgs no pašu apņēmības un gribasspēka. I. Proma skaidro, ka uzņēmums SIA „Preiļu saimnieks” ir viens no retajiem, kurā strādā speciālisti ar atbilstošu kvalifikāciju un pieredzi, kas bezdarbniekiem var sniegt kvalitatīvas apmācības. Svarīgi, ka SIA „Preiļu saimnieks” nodrošina prakses iespēju.


SIA „Preiļu saimnieks” valdes priekšsēdētājs Jānis Mūrnieks norāda, ka šī nav pirmā reize, kad uzņēmumam veidojas sekmīga sadarbība ar SIA „Latgales mācību centrs”, līdzīgas programmas veiksmīgi īstenotas arī iepriekš. J. Mūrnieks uzsver: „Tas, ka šie kursanti izmantoja mūsu uzņēmuma tehniskos līdzekļus un mūsu speciālistu padomus gan praktiskajās mācībās, gan apgūstot praksi, būs drošs pamats tam, ka prasmīgākie un labākie kursanti tuvākajā laikā varēs kļūt par mūsu darbiniekiem. Šādi vismaz daļēji tiks sasniegti kursu organizatoru un kursantu uzstādītie mērķi.” Uzņēmums SIA „Preiļu saimnieks” ir atvērts jaunām idejām un izaicinājumiem.


Inese Šņepste
SIA „Preiļu saimnieks” sabiedrisko attiecību speciāliste

Pēdējās izmaiņas: 14.09.2011.