Iekļaujošas izglītības atbalsta centrs Daugavpilī

14.09.2011.

Eiropas Sociālā fonda projekts „Izglītojamo ar funkcionāliem traucējumiem atbalsta sistēmas izveide”  (vienošanās Nr. 2010/0330/1DP/1.2.2.4.1/10/IPIA/VIAA/001)


IEGULDĪJUMS  TAVĀ  NĀKOTNĒ


Iekļaujošas izglītības atbalsta centrs Daugavpilī


2011.gada septembra mēnesī Daugavpilī Eiropas sociālā fonda projekta „Izglītojamo ar funkcionāliem traucējumiem atbalsta sistēmas izveide” ietvaros izveidots Iekļaujošas izglītības atbalsta centrs, kurš nodrošinās izglītības atbalsta sistēmas funkciju īstenošanu, ievērojot divus aspektus – individuālo atbalstu izglītojamam ar speciālām vajadzībām un institucionālo atbalstu. Projekta mērķis: veidot atbalsta sistēmu izglītojamo ar funkcionāliem traucējumiem kvalitatīvas izglītības nodrošināšanai, sekmējot viņu iekļaušanos sabiedrībā.


Daugavpils Iekļaujošas izglītības atbalsta centram ir reģionāla nozīme. Atbalsta centrs sadarbosies ar pedagoģiski medicīniskajām komisijām Aglonas, Dagdas, Daugavpils, Ilūkstes, Krāslavas, Līvānu, Preiļu, Riebiņu, Varakļānu, Vārkavas, Viļānu novados. Centrs sniegs konsultācijas izglītības iestādēm par atbalsta pasākumu izmantošanu, izvērtēs izglītojamo spējas un ieteiks atbilstošu izglītības programmu, kā arī konsultēs vecākus un pedagogus par nepieciešamo atbalsta pasākumu nodrošināšanu bērniem un jauniešiem ar speciālām izglītības vajadzībām. Savukārt,  no 2012. gada centrs sniegs atzinumus arī tiem izglītojamiem ar funkcionāliem traucējumiem, kuriem atbilstošas izglītības programmas šobrīd var ieteikt tikai Valsts pedagoģiski medicīniskā komisija. Tādā veidā izglītojamiem tiks nodrošināti pakalpojumi pēc iespējas tuvāk viņu dzīves vietai.


Daugavpils Iekļaujošas izglītības atbalsta centrs adrese: Saules iela 7, Daugavpils, LV-5401. Tālr./fakss 65420332, e-pasts: diiac@inbox.lv


Informāciju sagatavoja:
Iekļaujošas izglītības atbalsta centra vadītāja Raisa Latiša,
t. 65420332


 

Pēdējās izmaiņas: 14.09.2011.