Informācija spiningošanas sacensību interesentiem

01.10.2011.

Šī gada 1.oktobrī  notiks Preiļu novada atklātais čempionāts spiningošanā Lielajā Ostrovas ezerā (Riebiņu pagasts). Interesenti ar nolikumu var iepazīties šeit un makšķernieku veikalā „Āķis”.Apstiprinu: A.Adamovičs
Preiļu novada domes priekšsēdētājs.


2011. GADA PREIĻU NOVADA ATKLĀTĀ ČEMPIONĀTA SPININGOŠANĀ


NOLIKUMS.


1. Sacensību vieta, laiks, organizatori.
a) Sacensības organizē Preiļu novada dome;
b) Sacensības notiek 2011. gada 01.oktobrī Ostrovas ezerā no plkst. 8.00-13.00. Dalībnieku pulcēšanās ezerstarpā starp Mazo Ostrovas un Lielo Ostrovas ezeriem. Sacensību atklāšana plkst. 7.45 .
  
2. Sacensību dalībnieki.
a) Par sacensību dalībnieku var būt jebkurš makšķernieks, kas ir pieteicies sacensībām –bez vecuma ierobežojuma.
b) Vienā laivā ar bērniem obligāti jābūt vismaz vienam vecākam, kā arī jābūt glābšanas vestei.
c) Par drošību uz ūdeņiem atbild paši sacensību dalībnieki, par ko parakstās sacensību protokolā pie reģistrācijas.


3. Sacensību noteikumi.
a) Atļauts spiningot no laivas un krasta.
b) Atļauts lietot jebkuras klases spiningus.
c) Sacensību dalībnieks, izvēloties vietu, var brīvi pārvietoties visa ezera platībā.
d) Atļauts lietot jebkura veida spoles un spininga kātus, kā arī elektromotorus un iekšdedzes motorus ievērojot kuģošanas noteikumus iekšējos ūdeņos.
e) Aizliegts lietot sistēmas ar dzīvām un beigtām zivīm, ziemas žibuļus, ziemas makšķeres.
f) Aizliegts atrasties tuvāk par 30 metriem no otras laivas un spiningot.
g) Dalībnieki, kuri rupji pārkāpuši noteikumus, tiks diskvalificēti un netiks pielaisti turpmākajās šādās sacensībās.


4. Vērtēšana.
a) Tiek izskatīti visi lomi, kas uzrādīti līdz plkst.13.00.
b) Visi sacensību dalībnieki startē vienā kopējā grupā.
c)  Sacensību uzvarētāju un godalgoto vietu ieguvējus nosaka summējot noķerto zivju svaru.
d) Lomos drīkst paturēt tikai noteikumos atļautā izmēra līdakas( 50 cm ).
e) Zivīm jābūt svaigām.


5. Apbalvošana.
a) Ar Preiļu novada domes diplomiem un kausiem tiek apbalvoti I.-3. vietu ieguvēji.
b) Ar medaļām tiek apbalvotas komandas ( divi cilvēki ) 1. – 3. vietas ieguvējas.
c) Ar pārsteiguma balvu no veikala „Āķis” apbalvots lielākās zivs pieveicējs.


6. Dalībnieku pieteikumi.
a) Pieteikumus pieņem  pie sporta pasākumu organizatora L.Valdoņa  pa telefonu 29556446 vai sacensību dienā līdz plkst.7.45.
b) Dalībniekiem dalības maksa  2 Ls, skolēniem un vecuma pensionāriem  sacensības ir bezmaksas.


Sacensību noslēgumā dalībnieki varēs baudīt zivju zupu!


Sacensību galvenais tiesnesis – Preiļu novada sporta pasākumu organizators L.Valdonis.


 

Pēdējās izmaiņas: 01.10.2011.