Līdz gada beigām lauksaimnieki saņems avansa maksājumus 72 miljonu latu apmērā

13.09.2011.

Zemkopības ministrija līdz šā gada beigām plānojusi izmaksāt vairākus avansa maksājumus lauksaimniekiem – kopumā 72 miljonu latu apmērā. Maksājumu avansa izmaksas tiks veiktas tiem lauksaimniekiem, kuri  2011. gadā iesnieguši platību maksājumu iesniegumu un kuru saimniecībās ir pabeigtas atbilstības nosacījumu pārbaudes.


Oktobra beigās Lauku atbalsta dienests (LAD) lauksaimniekiem sāks izmaksāt avansa maksājumu par vienoto platības maksājumu (VPM) 50 % apmērā.


Sākot ar novembri plānots izmaksāt Lauku attīstības programmas Agrovides avansa maksājumu par nelabvēlīgiem dabas apstākļiem teritorijās, kas nav kalnu teritorijas jeb tā dēvētajiem mazāk labvēlīgajiem apvidiem (MLA), kā arī bioloģiskās lauksaimniecības attīstības avansa maksājumu par 2011.gada iesniegumiem 50% apmērā.


Savukārt no 1.decembra LAD sāks izmaksāt īpašo atbalstu par pienu 90% apmērā
Jau ziņots, ka kopš augusta sākuma 70% apmērā jau tiek izmaksāti atdalītie papildu valsts tiešie maksājumi (PVTM) par platībām, atdalītie PVTM par laukaugu platībām, atdalītie PVTM par liellopiem un atdalītie PVTM par pienu.


Informāciju sagatavoja
Solveiga Lazovska,
sabiedrisko attiecību speciāliste
tālrunis: 67027498
Solveiga.Lazovska@zm.gov.lv


 

Pēdējās izmaiņas: 13.09.2011.