Projektu iesniegumu pieņemšana pasākumā “Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem”

10.10.2011.

Lauku atbalsta dienests izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanu Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Lauku attīstības programmas (LAP) pasākumam “Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem” saskaņā ar Ministru kabineta 2008.gada 7.jūlija noteikumiem Nr. 525 “Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā pasākumam “Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem””.


Projektu iesniegumu pieņemšana 16. kārtai notiks no 2011. gada 10. oktobra līdz 11. novembrim ar kopējo publisko finansējumu 4 000 000 LVL (četri miljoni latu) apmērā.


Kārtā iesniegto projektu iesniegumu īstenošanas beigu datums ir divu gadu laikā no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.


Projektu iesniegumi jāiesniedz Lauku atbalsta dienesta reģionālajās lauksaimniecības pārvaldēs (reģionālo lauksaimniecības pārvalžu adreses ir atrodamas mājaslapā www.lad.gov.lv) vai Centrālajā aparātā Klientu apkalpošanas daļā Rīgā, Republikas laukumā 2, 3. stāvā, 308. kabinetā.


Projekta iesnieguma veidlapa un metodiskie norādījumi tās aizpildīšanai ir atrodami mājaslapā www.lad.gov.lv, sadaļā – ES atbalsts – http://www.lad.gov.lv/lv/es-atbalsts/lauku-attistibas-programmas-pasakumi/321-pamatpakalpojumi-ekonomikai-un-iedzivotajiem/


Izsludināta projektu iesniegumu pieņemšana apakšpasākumam “Enerģijas ražošana no lauksaimnieciskas un mežsaimnieciskas izcelsmes biomasas”


Pirmdiena, 12 Septembris 2011
Lauku atbalsta dienests izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanu Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Lauku attīstības programmas (LAP) pasākuma “Atbalsts uzņēmumu radīšanai un attīstībai (ietverot ar lauksaimniecību nesaistītu darbību dažādošanu)” apakšpasākumam “Enerģijas ražošana no lauksaimnieciskas un mežsaimnieciskas izcelsmes biomasas” saskaņā ar Ministru kabineta 2010.gada 16.marta noteikumiem Nr.268 “Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākuma “Atbalsts uzņēmumu radīšanai un attīstībai (ietverot ar lauksaimniecību nesaistītu darbību dažādošanu)” apakšpasākumam “Enerģijas ražošana no lauksaimnieciskas un mežsaimnieciskas izcelsmes biomasas””.


Projektu iesniegumu pieņemšana 3. kārtai notiks no 2011. gada 10. oktobra līdz 9. decembrim ar kopējo publisko finansējumu 10 000 000 LVL (desmit miljoni latu) apmērā.


Kārtā iesniegto projektu iesniegumu īstenošanas beigu datums ir divu gadu laikā no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.


Projektu iesniegumi jāiesniedz Lauku atbalsta dienesta Centrālajā aparātā Klientu apkalpošanas daļā Rīgā, Republikas laukumā 2, 3. stāvā, 308. kabinetā (tālr. 67027693, 67027684), vai Lauku atbalsta dienesta reģionālajās lauksaimniecības pārvaldēs (reģionālo lauksaimniecības pārvalžu adreses ir atrodamas mājaslapā www.lad.gov.lv).


Projekta iesnieguma veidlapa un metodiskie norādījumi tās aizpildīšanai ir atrodami mājaslapā www.lad.gov.lv, sadaļā – ES atbalsts – http://www.lad.gov.lv/lv/es-atbalsts/lauku-attistibas-programmas-pasakumi/1052/


 

Pēdējās izmaiņas: 10.10.2011.