25. oktobrī notiks nekustamā īpašuma Brīvības ielā 4, Preiļos, izsole

05.10.2011.

Preiļu novada dome pārdod atklātā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu, kas sastāv no apbūvēta zemes gabala uz kura atrodas administratīvā ēka ar katlu māju. Ēka daļēji atrodas uz citai personai piederoša zemes gabala Brīvības ielā 4, Preiļos, Preiļu novadā, kadastra Nr.7601 002 1504, zemesgabala platība 1021 m2.


Izsoles sākuma cena – Ls 32 000.00. Maksājumi par nekustamo īpašumu veicami 100% latos.
Izsoles reģistrācijas maksa – Ls 20.00. Nodrošinājuma nauda – Ls 3200.00.


Izsole notiks 2011. gada 25. oktobrī plkst.13.00 Preiļu novada domē, Raiņa bulvāris 19, Preiļi.


Izsoles dalībnieku reģistrācija notiek Preiļu novada domes kancelejā, Raiņa bulvāris 19, Preiļi (1. stāvs, 28. kabinets) katru darba dienu no plkst. 9.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 16.00 līdz 2011. gada 25. oktobra plkst. 12.00.


Uzziņas pa tālruņiem 65322766, 65307328.


 

Pēdējās izmaiņas: 05.10.2011.