Preiļu novada Saunas pagastā noskaidroti sakoptāko sētu īpašnieki

09.09.2011.

Jau trīsdesmit otro gadu pēc kārtas Saunas pagastā notika konkurss, kurā izvērtēja sakoptāko pagasta sētu īpašniekus. Noslēguma pasākumā, kas norisinājās Saunas tautas namā, piedalījās Preiļu novada domes priekšsēdētāja vietnieks Jānis Anspoks, Saunas pagasta pārvaldes vadītājs Raimonds Rubins un konkursa žūrijas komisija, kuras sastāvā darbojās Preiļu novada lauku attīstības speciāliste Elza Spodra Elste, Saunas pagasta tautas nama direktore Irēna Kuzņecova, Priekuļu pamatskolas skolotāja Albīna Pauniņa, Saunas pagasta pārvaldes sekretāre Jadviga Ciša, Salas pamatskolas skolotājas Lilija Upeniece un Anita Vjakse, Saunas pagasta pārvaldes vadītājs Raimonds Rubins.


2011. gada konkursa dalībnieki tika vērtēti vairākās nominācijās. Par skaistāko pagasta daiļdārzu īpašniekiem kļuvuši Veronika Silvija un Jāzeps Bogotie, saimniecība „Klintaines”, Silvija un Roberts Romanovski, saimniecība „Papardes” un Albīna un Andris Pauniņi, saimniecība „Griezes”.


Pagasta skaistākās lauku sētas ar lauksaimniecisko ražošanu uzvarētāju titulus saņēmuši „Līdumnieku” saimnieki Artis un Maruta Prikuļi, Sarmīte un Valērijs Kļavinski, saimniecība „Palmas”, kā arī zemnieku saimniecības „Ozoli Gribinānos” īpašnieki Anna un Jānis Griboniki.
Saunas pagasta iedzīvotāji Elita un Valdis Kresses no „Bērziņiem”, Olga un Jānis Anspoki no „Jezufinovas” un „Bērzu māju” īpašnieki Inta un Antons Brici kļuvuši uzvarētāji nominācijā „Skaistākā lauku sēta – ģimenes dzīves vieta”.


Konkursā tika noteiktas arī sakoptākās pagasta iestādes. 2011. gada laureāta nosaukumu ieguvusi Saunas bibliotēka, vadītāja Ināra Pauniņa, Saunas pagasta pārvalde, vadītājs Raimonds Rubins un Senlietu muzejs „Zvaigznīte”, īpašnieks Lauris Ivbulis. Kopumā konkursā piedalījās 28 dalībnieki – lauku sētas un iestādes.


Jāteic, ka pagastā ir ieviesta interesanta tradīcija, ka iepriekšējā gada godalgoto vietu ieguvēji kļūst par konkursa Goda dalībniekiem un nepiedalās konkursā. Tādi šogad ir zemnieku saimniecība „Santa”, īpašnieki Līga un Normunds Skuteļi, piemājas saimniecība „Dzirnavas”, īpašnieki Zinaīda un Aivars Adamoviči, Priekuļu pamatskola, direktore Ruta Rožāne, un Salas pamatskola, direktore Valentīna Liniņa.


Noslēguma pasākumā konkursa uzvarētājiem tika pasniegti atzinības un pateicības raksti, kalendāri 2012. gadam ar konkursa dalībnieku sētu bildēm un piemiņas balvas.
Visus dalībniekus un klātesošos priecēja ‘zelta balss’ īpašnieks Dainis Skutelis, Upmalas teātris „Draugu kopa” ar izrādi „Tāda dzīve” un mūziķis Dainis Soms.


Vērojot Saunas pagasta ļaužu rosību, sakopjot un labiekārtojot savas mājas, Preiļu novada domes vadība ir ierosinājusi konkursu par sakoptāko sētu nākošajā gadā organizēt visā novada teritorijā. Līdz pavasarim tiks izstrādāts kopīgs nolikums.


Maija Paegle,
Preiļu novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste


 

Pēdējās izmaiņas: 09.09.2011.