Augustā pabalsts mācību līdzekļu iegādei piešķirts 144 skolēniem

07.09.2011.

Mācību gada tuvošanās bija jūtama arī Preiļu novada Sociālajā dienestā – augusta mēnesī tieši skolēnu vecāki bija biežākie dienesta apmeklētāji, jo 9. augustā tika uzsākta iesniegumu pieņemšana par pabalsta mācību līdzekļu iegādei skolēnam piešķiršanu. Līdz augusta beigām to jau ir paveikušas 86 ģimenes (trūcīgās ģimenes un aizbildņi), kā rezultātā minētais pabalsts ticis piešķirts 144 skolēniem. Salīdzinājumam jāmin, ka aizvadītajā gadā minēto pabalstu saņēma 100 ģimeņu (no tām 91 ir trūcīgā ģimene un 9 aizbildņu ģimenes) 161 bērns.


Kā atzinuši vecāki, minētais pabalsts vismaz daļēji palīdz sagādāt skolai nepieciešamās lietas, un, lai arī vairumā ģimenēs ir viens bērns, 25 lati par katru skolēnu šobrīd ir vērā ņemams finansiālais atbalsts īpaši ģimenēs ar vairākiem bērniem. No visām ģimenēm, kuras šobrīd jau minētajam pabalstam pieteikušās, 45 ir viens skolēns, kuram pienāksies pabalsts mācību līdzekļu iegādei. Minētajam pabalstam tāpat pieteikušās 27 ģimenes, kurās ir 2 skolēni, 11 trīs skolēnu ģimenes, kā arī 3 ģimenes, kurās skolas gaitām jāsagatavo 4 skolēni. Tie, kas pabalstam vēl nav pieteikušies, to var izdarīt līdz 29. septembrim, kad noslēgsies iesniegumu pieņemšana.


Tāpat trūcīgo ģimeņu vecāki aktīvi pieteikuši savas atvases brīvpusdienu saņemšanai pašvaldības vispārizglītojošā izglītības iestādē – līdz augusta beigām pieteikti 66 skolēni. Arī 10 bērni no daudzbērnu ģimenēm pieteikti pabalstam – 50% atlaide no maksas par pusdienām pašvaldības vispārizglītojošā izglītības iestādē. Par pabalstu – 50% atlaide no maksas par bērna (bērnu) ēdināšanu pirmsskolas izglītības iestādē kā trūcīgo, tā daudzbērnu ģimeņu bērniem gan bijusi mazāka interese, tomēr mēneša laikā tam pieteikti attiecīgi 9 trūcīgo ģimeņu bērni un 3 daudzbērnu ģimeņu bērni.


Joprojām augsts ir mēneša laikā trūcīgas ģimenes (personas) statusa saņēmēju skaits – augustā tas piešķirts 51 mājsaimniecībai (astoņu šī gada mēnešu laikā tas ir ceturtais lielākais rādītājs – maijā trūcīgā statuss piešķirts 76 ģimenēm, janvārī – 63 un jūlijā – 53 ģimenēm), 4 ģimenes dienestā vērsušās pirmo reizi. Tāpat augsts saglabājas pabalsta GMI līmeņa nodrošināšanai saņēmēju skaits – augusta mēnesī tās ir 178 mājsaimniecības, kopumā minētajam pabalstam nepieciešami gandrīz vienpadsmit ar pusi tūkstoši latu.


Nedaudz samazinājies pieprasījums pēc mājokļa pabalsta – augustā tas piešķirts 26 trūcīgo ģimeņu mājsaimniecībām un 4 pensionāru/ invalīdu mājsaimniecībām. Toties bērna piedzimšanas pabalsts augustā piešķirts 6 ģimenēm, kuras sagaidījušas savus mazuļus. Jūlijā tādas bija vien 3 ģimenes.


Joprojām tiek pieņemti iesniegumi izziņu izsniegšanai atvieglojumu saņemšanai veselības aprūpes jomā, tomēr iedzīvotāju interese ir mazinājusies. Augusta mēnesī izsniegtas 17 izziņas par atbrīvojumu no pacienta iemaksas un līdzmaksājuma – personām, kuru ienākumi uz vienu ģimenes locekli pēdējo triju mēnešu laikā nepārsniedz Ls 120 izsniegtas 15 izziņas un kuriem nepārsniedz Ls 150 – izsniegtas vien 2 izziņas. Atgādinām, ka, lai saņemtu minēto izziņu, tiek vērtēti tikai personu ienākumi (īpašumi netiek ņemti vērā) un tā dod tiesības saņemt Eiropas Komisijas pārtikas paku, ko var saņemt Preiļu novada Sociālā dienesta sociālās virtuves telpās.


Tuvojoties rudenim, aug pieprasījums pēc sociālās aprūpes pakalpojuma ilgstošas sociālās aprūpes institūcijā – pansionātā „Preiļi”. Uz uzņemšanu pansionātā rindas kārtībā šobrīd jau gaida 5 personas, vēl četras personas izteikušas vēlmi pēc minētā pakalpojuma un uzsākušas nepieciešamās dokumentācijas iesniegšanu.


Kopumā augusta mēnesī saņemti 172 iesniegumi par sociālās palīdzības jautājumiem.


Informāciju sagatavoja
Preiļu novada Sociālā dienesta
vadītājas vietniece
Anita Gāga

Pēdējās izmaiņas: 07.09.2011.