Konkurss Preiļu novada ģerboņa un logotipa skiču izveidei tiks sludināts atkārtoti

07.09.2011.

Preiļu novada domes deputāti, 25. augusta domes sēdē, izskatot visus saņemtos novada ģerboņa un skiču konkursa darbus, nolēma nevirzīt apstiprināšanai nevienu no tiem un uzdot komisijai organizēt atkārtotu konkursu novada ģerboņa un logotipa izveidei.


Konkurss norisinājās līdz 10. jūlijam. Kopumā tika iesūtītas 10 novada logotipa skices un 15 ģerboņa skices, kuras atbilda nolikuma prasībām. Vairāki darbi netika iesniegti elektroniskā formātā, kā bija paredzēts konkursa nolikumā, un tos nevarēja vērtēt līdzvērtīgi pārējiem. Konkursa darbus ir izstrādājuši 7 dalībnieki. 


Izskatot un izvērtējot iesniegtos darbus, konkursa komisija atzina, ka vairākumā no ģerboņa skicēm ir izmantota tikai pilsētas vēsturiskā simbolika – krauklis, pils, parka vārti, atstājot neievērotas tās vērtības, kas raksturīgas novada lauku teritorijām. Savukārt iesnigtajās skicēs, kurās ir izmantoti elementi arī novada lauku teritoriju kultūrvēsturisko un mūsdienu vērtību atspoguļošanai, nav veltīta pietiekoša vērība tam, lai izceltu tieši Preiļu novada pagastu vienojošos tradicionālos elementus, kas jaunizveidoto ģerboni un logo darītu atpazīstamu citu novadu vidū.


Līdzīga situācija ir ar iesniegtajām logotipa skicēm. Konkursa dalībnieki ir meklējuši idejas gan latviešu tautas mitoloģijā, gan dažādos tēlos, kas vispārināti ataino gan pilsētu, gan laukus, bet neparāda mūsu – Preiļu novada – vienojošās raksturīgākās tradīcijas. Saskaņā ar nolikumu konkursa mērķis ir izveidot ģerboni kā unikālu Preiļu novada atpazīstamības zīmi, kas simbolizē visa novada teritorijas kultūrvēsturiskās vērtības un tradīcijas.


Par atkārtotā konkursa norisi domes deputāti pieņems lēmumu nākošajā sēdē, nosakot konkursa darbu iesniegšanas termiņus un iespējamās izmaiņas konkursa nolikumā.


Maija Paegle,
Preiļu novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste


 

Pēdējās izmaiņas: 07.09.2011.