Daugavpils Universitātē izsludināta pieteikšanās ESF stipendijām doktorantūrā.

06.09.2011.

Īstenojot Eiropas Sociālā fonda (ESF) līdzfinansēto projektu  „Atbalsts Daugavpils Universitātes doktora studiju īstenošanai”, Daugavpils Universitāte (DU) izsludinājusi konkursu mērķstipendiju saņemšanai visu akreditēto DU doktora studiju programmu doktorantiem un zinātniskā grāda pretendentiem, informē projekta zinātniskā sekretāre Ilga Bidzāne.


Projekta „Atbalsts Daugavpils Universitātes doktora studiju īstenošanai” mērķis ir visās izglītības tematiskajās grupās palielināt to speciālistu skaitu, kas ir ieguvuši augstāko kvalifikāciju – doktora zinātnisko grādu un ir spējīgi plānot, radīt un ieviest ražošanā augsto tehnoloģiju produktus, kā arī produktus un pakalpojumus ar augstu pievienoto vērtību, veicinot tautsaimniecības attīstību uz inovāciju pamata.


Īstenojot projektu, tiek sniegts finansiāls atbalsts doktorantiem un zinātniskā grāda pretendentiem studiju un pētniecības procesa nodrošināšanai un izglītības kvalitātes paaugstināšanai. DU doktorantiem un zinātniskā grāda pretendentiem, kuri studē pilna vai nepilna laika studijās valsts budžeta finansētajās vai maksas studiju vietās, ir iespēja saņemt mērķstipendiju: 1. un 2. kursa doktorantiem – 450 latu mēnesī; 3. kursa doktorantiem, kas studē studiju programmā, kuras ilgums ir četri gadi – 600 latu mēnesī; 3. kursa doktorantiem, kas studē studiju programmā, kuras ilgums ir trīs gadi un 4. kursa doktorantiem un zinātniskā grāda pretendentiem – 800 latu mēnesī.


Dokumentus stipendiju konkursam var  iesniegt no 6.septembra līdz 16.septembrim,  DU korpusā Parādes ielā 1, 210.kabinetā.


Projekta „Atbalsts Daugavpils Universitātes doktora studiju īstenošanai” kopējais finansējums ir 2 389 026 lati, tai skaitā ESF līdzfinansējums – 93,35%. Projekts ilgs līdz 2013.gada 31.oktobrim.


Informāciju sagatavoja:
Harijs Vucins, „13.STĀVS” SIA
e-pasts:
harijs@13stavs.lv, tālr./fakss: +371 654 21243
Papildus informācija:
Eridiana Oļehnoviča, projekta vadītāja
e-pasts:
eridiana.olehnovica@du.lv, tālr. Nr. +371 6542326


 

Pēdējās izmaiņas: 06.09.2011.