Riebiņu novada domes, Galēnu kultūrvēstures biedrības un Galēnu pamatskolas dzejniekam un reliģiju pētniekam Robertam Mūkam veltītais jaunrades darbu konkurss

06.09.2011.

Galēni – vieta, kurā 1923.gada 14.janvārī dzimis un pirmos piecus dzīves gadus pavadījis Roberts Mūks. Izstaigājis pasaules ceļus, ar saviem darbiem reliģiju vēsturē kļuva pazīstams ne tikai Latvijā, bet visā pasaulē, rakstīja esejas un dzejas, vienmēr saglabāja saikni ar dzimto vietu, bija Galēnu pamatskolas draugs un atbalstītājs.


2006.gada 4.janvārī Roberts Mūks aizgāja viņsaules ceļos. 28.janvārī viņa mirstīgās atliekas tika apbedītas Galēnu kapsētā. Janvāri pamatoti uzskatām par Roberta Mūka mēnesi, tāpēc aicinām piedalīties dzejniekam un reliģiju pētniekam veltītajā jaunrades darbu konkursā. Ceram uz atsaucību!Konkursa NOLIKUMS


Konkursa mērķis:
Skolēnu domu, izjūtu un pārdzīvojumu atklāsme jaunrades darbos.


Konkursa uzdevumi:
• Rosināt skolēnus iepazīt R. Mūka dzeju un esejas,
• Mudināt ikdienā saskatīt neparasto un savdabīgo,
• Vērot, analizēt, izpētīt un izteikt pārdomas par tendencēm sabiedrībā.


Konkursa tēma:
„Skani kā uzvilkta stīga,
Atbalso visu, kas ap tevi, virs tevis, zem tevis!”
( R. Mūks.)


Konkursa noteikumi:
Dalībnieki – Latvijas vispārizglītojošo un arodvidusskolu audzēkņi
2. – 4. klase,
5. – 7. klase,
8. – 9. klase,
10. – 12. klase.


Dalībnieku uzdevums:
Uzrakstīt jebkura žanra jaunrades darbu atbilstoši tēmai, izvēloties savu virsrakstu.
Darba apjoms: līdz 2 A4 formāta lapām datorsalikumā. Darbs var būt ilustrēts.
Darbs jāiesniedz: līdz 2011.gada 1. decembrim ( pasta zīmogs) Galēnu pamatskolā.


Titullapā norādīt virsrakstu, vārdu, uzvārdu, skolu, klasi, skolotāju- konsultantu, kā arī kontakttālruni  vai e-  pasta adresi.


Labāko darbu autorus apbalvos.
Konkursa noslēgums 2011.gada 20. janvārī Galēnu pamatskolā plkst. 13:00


Kontakti:
Galēnu pamatskola: tālr.65329002,
e – pasts: 
galenupsk@riebini.lv
 pasta – adrese: Skolas iela – 11, p.n. Galēni, Riebiņu novads, LV – 5311
Projekta vadītāja: Marta Binduka – 26822989,
bindukamarta@inbox.lv


 

Pēdējās izmaiņas: 06.09.2011.