Apstiprina izmaiņas autoceļu (ielu) fonda līdzekļu sadalījumā

25.08.2011.

Aizvadītā ziema pārsteidza ar neparedzēti lielu sniega daudzumu, kas gan pašvaldībām, gan VAS „Latvijas Valsts Ceļi” radīja neplānotus papildus izdevumus brauktuvju attīrīšanai un sniega izvešanai. Arī Preiļu novadā šiem darbiem nācās izlietot vairāk autoceļu (ielu) fonda līdzekļu nekā tas sākotnēji bija ieplānots. Papildus izdevumi ievērojami samazināja citiem ikdienas uzturēšanas darbiem paredzēto līdzekļu apjomu, kas varēja apgrūtināt nepieciešamos darbus nākošās ziemas sākumā.


Pavasarī daudzas pašvaldības, tajā skaitā arī Preiļu novada dome, Ministru kabinetam (MK) iesniedza pieteikumus neparedzēto izdevumu kompensēšanai. Jūlijā MK rada iespēju daļēji kompensēt šos izdevumus, un jūlijā beigās no VAS „Latvijas Valsts Ceļi” tika saņemta piešķirtā kompensācija Ls 20 600 apmērā.


Preiļu novada pašvaldības autoceļu (ielu) fonda konsultatīvā padome augusta sēdē vienojās par šo līdzekļu sadalīšanu. Tika nolemts Aizkalnes, Preiļu, Pelēču un Saunas pagastu pašvaldības autoceļu un ielu attīrīšana no sniega katrai teritorijai piešķirt Ls 2000 un piešķirt attiecīgi Ls 2000 katrai teritorijai autoceļu profilēšanai un remontam. Atlikušā summa (Ls 4614,00) tika piešķirta pilsētas ielu attīrīšanai no sniega un slīdamības samazināšanai.


Šī gada 25. augustā Preiļu novada domes deputāti izskatīja un apstiprināja šīs izmaiņas 2011. gada autoceļu (ielu) fonda līdzekļu sadalījuma plānā.

Pēdējās izmaiņas: 25.08.2011.