Eksperte: lēmumam par krievu valodas apmācībām skolās jābalstās uz ekonomiskajiem, nevis politiskajiem aspektiem

02.09.2011.


Kā norāda „Rīgas Komercskolas” direktore Ilze Beļinska, Latvijas amatpersonām un politiķiem būtu jādomā tālredzīgi par valsts konkurētspējas palielināšanu, paredzot apmācības skolās ne tikai latviešu un angļu valodās, bet arī krievu valodā. Šāda stratēģija uzlabotu mūsu skolēnu krievu valodas prasmes. Savukārt kombinācijā ar angļu valodas zināšanām tā būtu būtiska Latvijas priekšrocība starp pārējām Eiropas valstīm, it sevišķi ņemot vērā arvien maznozīmīgākas lomas atvēlēšanu krievu valodas apguvei skolās Igaunijā un Lietuvā.


Ārvalstu investori vienmēr ir uzslavējuši mūsu iedzīvotāju labās krievu valodas zināšanas. Diemžēl reālitātē jaunā paaudze krievu valodu pārvalda arvien sliktāk. Daļa jauniešu, kuri nav to apguvuši skolās, vispār to nemāk. Taču tieši tie jaunieši, kuri pārvalda gan krievu, gan angļu valodas, darba tirgū ir un būs konkurētspējīgāki un vairāk pieprasīti.


Krievu valodas pārzināšana ir pievienotā vērtībaIlze Beļinska, “Rīgas Komercskola” tālmācības vidusskolas direktore: „Latvija ir „tilts” starp Rietumiem un Austrumiem, kas mums nodrošina virkni vēl neizmantotu priekšrocību. Tamdēļ apzinoties, ka valsts izglītības sistēmā nepieciešamas fundamentālas reformas, svarīgi ir pieņemt nevis emocionālus lēmumus, bet gan tālredzīgi un stratēģiski paredzēt to, kas ekonomiski aktīviem cilvēkiem nodrošinātu lielāko pievienoto vērtību gan vietējā, gan starptautiskā biznesa vidē. Proti, tā vietā, lai diskutētu par atteikšanos no bilingvālās izglītības, svarīgāk būtu apzināties, ka, piemēram, tieši krievu valodas zināšanu dēļ ārvalstu uzņēmumi un investori ļoti augstu vērtē Latvijas iedzīvotājus.”


I.Beļinska arī atzīmē, ka runājot par izglītību un mācību valodām politizētā gaisotnē, bieži vien novārtā tiek atstātas kopējas svešvalodu zināšanas jauniešu vidū. Rezultātā nereti novērojama situācija, kad skolēnu vecāki, liedzot savām atvasēm apgūt krievu valodu, neapzināti apgrūtina viņu iespējas darba tirgū kotēties augstāk. Latvijai kopumā būtu jāorientējas uz multikulturālu, vairāk internacionālu izglītības modeli, un pēc iespējas jānorobežojas no šī jautājuma politizēšanas.Mazai valstij kā Latvijai vairāku valodu pārzināšana ir ekonomiski izdevīgaIlze Beļinska, “Rīgas Komercskola” tālmācības vidusskolas direktore: „Neskatoties uz globalizācijas laikmetu, no ekonomiskā viedokļa raugoties svarīgi ir ne vien izprast un pārzināt pasaules tendences un populārākās valodas, bet arī pārzināt vietējā reģiona lokālās valodas, kāda Latvijas gadījumā ir arī krievu valoda. Lai arī angļu valoda ir pasaulē visizplatītākā sarunvaloda un biznesa valoda (neskaitot Āzijas valodu izplatību), mūsu reģionā krievu valodai ir nozīmīga loma. Turklāt globalizācijas laikmetā tālmācības iespējas šodien nodrošina iespēju mācīties jebkurā pasaules vietā vēlamajā valodā.”Informāciju sniedza:
Ilze Beļinska, “Rīgas Komercskola” tālmācības vidusskolas direktore


Informāciju sagatavoja:
Mārtiņš Pozņaks


 

Pēdējās izmaiņas: 09.11.2018.