Biedrība `Rēzeknes 32` aicina piedalīties iepirkumā – `Energoefektivitātes paaugstināšana daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā Rēzeknes 32 Preiļos` ar idenfikācijas Nr BR-11-32/1 ERAF

30.08.2011.

1. Finansējuma saņēmējs: Biedrība “Rēzeknes 32”
Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs: 40008170609
Adrese: Rēzeknes iela 32-14, Preiļi, Preiļu novads, Latvija, LV-5301
Tālruņi: +371-65322428, 26565810 Fakss: 65381263
Kontaktpersona: Biedrības “Rēzeknes 32” valdes priekšsēdētāja Agafija Trusova, 26565810, 65322428, e-pasts: agafijax@inbox.lv
 
2. Iepirkuma priekšmeta apraksts: “Energoefektivitātes paaugstināšana daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā Rēzeknes 32 Preiļos” ar idenfikācijas Nr BR-11-32/1 ERAF. LIAA identifikācijas numurs DMS/3.4.4.1.0/11/09/089 


3. Paredzamā līguma izpildes vieta: Rēzeknes iela 32, Preiļi, Preiļu novads, Latvja, LV-5301 
Paredzamais līguma izpildes termiņš: 30/06/2012 


4. Cenas veidošanās rādītāji: Viszemākā cena.


5. Prasības piedāvājuma noformējumam: atbilstoši Nolikumam 


6. Piedāvājumi jāiesniedz: Rēzeknes iela 32-14, Preiļi, Preiļu novads, Latvja, LV-5301
 līdz 09/09/2011 plkst. 16:00 Piedāvājuma derīguma termiņš līdz 30/06/2012
 
7. Ar tehnisko specifikāciju un citu iepirkuma dokumentāciju var iepazīties Rēzeknes iela 32-14, Preiļi, Preiļu novads, vai elektroniski Preiļu novada domes mājas lapā www.preili.lv sadaļā NVO no 01/09/2011 līdz 09/09/2011 no plkst. 9:00 līdz plkst. 19:00 vai valsts aģentūrā “Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra” Rīgā, Pērses ielā 2, ja finansējuma saņēmējs līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas procedūru piemēro projektam, ko apstiprinājusi minētā aģentūra.


Nolikums ar pielikumiem (DOC)
1. pielikums – apjomi (XLS) 

 
8. Citas ziņas: 
Paziņojuma nosūtīšanas datums: 29/08/2011 
Ziņas sagatavoja: Biedrības “Rēzeknes 32” valdes priekšsēdētāja Agafija Trusova 


 

Pēdējās izmaiņas: 13.11.2018.