Pārstrādei nodod makulatūru

30.08.2011.

Avīzes „Saimnieka Vārds” uzticīgie lasītāji jau zina, kas jādara, kad izsaiņota kartona kaste, izlasīti laikraksti un žurnāli, kāds dokuments kļuvis nevajadzīgs, uz galda stāv tukša sulas paka vai ir radies kāds cits, vairs nelietojams papīra un kartona izstrādājums. Protams, tas viss nav vienkārši jāizmet atkritumu grozā, bet gan papīra atkritumiem paredzētajos konteineros ar dzeltenajiem vākiem.


No kopējās sadzīves atkritumu plūsmas papīrs aizņem vienu no lielākajām daļām. Papīru ražo no celulozes masas, kurai pievieno krāsvielas un pildvielas. Lai gan papīrs un kartons ir dabai draudzīgākais iepakojuma atkritumu veids, jo nonākot vidē tas sadalās, to pārstrādāt otrreiz ir ļoti svarīgi – tā tiek taupīti gan enerģijas resursi, gan mežu resursi, jo celulozi izgatavo no koksnes. Makulatūras šķirošana – tas ir ieguldījums vides aizsardzībā, jo izgāztuvēs nonākušais papīrs sadalās kopā ar citiem atkritumiem, radot cilvēku un dzīvnieku veselībai kaitīgus izgarojumus, piesārņojot pazemes un virszemes ūdeņus, degradējot augsni.


Augusta beigās SIA „Preiļu saimnieks” nodeva otrreizējai pārstrādei kārtējo makulatūras kravu, kura aizceļoja uz papīrfabriku „Līgatne”. Šoreiz pārstrādei tika nodotas ne tikai kartona un makulatūras ķīpas, bet pirmo reizi arī tetrapakas – tas viss pateicoties Preiļu čaklajiem iedzīvotājiem, kuri atkritumu šķirošanai velta arvien lielāku uzmanību un pamazām arvien labāk iepazīst, kas ļoti svarīgi, pareizas atkritumu šķirošanas nianses. Bieži vien tiek aizmirsts, ka jāšķiro arī tetrapakas – izskalotas un saplacinātas sulu un piena pakas jāmet konteineros ar dzeltenajiem vākiem.


Preiļos makulatūru un kartonu var izmest atkritumu šķirošanas konteineros, kuri izvietoti pie daudzdzīvokļu mājām. Papīra atkritumiem paredzēti konteineri ar dzelteniem vākiem. Jāatceras, ka šajos konteineros nedrīkst izmest slapju, netīru vai papīru ar pārtikas atliekām, jo piemaisījumi ne tikai pasliktina pārstrādes produktu kvalitāti, bet apgrūtina arī atkritumu pāršķirotāju darbu. Makulatūra tiek nogādāta SIA „Preiļu saimnieks” Atkritumu šķirošanas laukumā, kur to sašķiro, sapresē ķīpās un tālāk ved uz papīrfabriku „Līgatne”.


Ja ir sakrājies lielāks daudzums makulatūras vai kartona, to var nodot Atkritumu šķirošanas laukumā Rīgas ielā 4. Ja nepieciešams, iespējams pieteikt uzņēmuma „Preiļu saimnieks” transportu. Firmas un veikalus aicinām slēgt līgumus par papīra un kartona nodošanu. Vairāk informācijas, zvanot SIA „Preiļu saimnieks” Atkritumu apsaimniekošanas daļas vadītājai Vinetai Igolniecei pa tel. 65307086 vai 29420721.


Inese Šņepste,
SIA „Preiļu saimnieks” sabiedrisko attiecību speciāliste

Pēdējās izmaiņas: 09.11.2018.