Līdz 31. augustam turpinās reflektantu uzņemšana Rēzeknes Augstskolā

24.08.2011.

Līdz 31. augustam reflektanti var pieteikties pilna un nepilna laika maksas pamatstudiju un augstākā līmeņa studiju programmās, kā arī maksas studijām pilna laika doktora līmeņa studiju programmās. Uzņemšana turpinās arī Rēzeknes Augstskolas Madonas filiālē.


Vakantas budžeta vietas Rēzeknes Augstskolā ir divās studiju programmās:


■profesionālā maģistra studiju programma „Arhīvniecība” – vakanta 1 valsts finansēta budžeta vieta;
■akadēmiskā maģistra studiju programma „Filoloģija” – vakantas 4 valsts finansētas budžeta vietas.


Līdz 24. augustam Uzņemšanas komisijā strādā katru darbdienu no plkst. 9.00 līdz 16.00 Atbrīvošanas alejā 90, Rēzeknē (115. auditorija). Sākot no 25. augusta dokumentus varēs iesniegt  fakultātēs:


Ekonomikas un vadības fakultātē, Atbrīvošanas alejā 90, 210. kabinetā, tālr. 646 22904.


Inženieru fakultātē, Atbrīvošanas alejā 76, 5.kabinetā, tālr. 646 25145.


Izglītības un dizaina fakultātē, Atbrīvošanas alejā 115, 218. kabinetā, tālr. 646 28127.


Humanitāro un juridisko zinātņu fakultātē, Atbrīvošanas alejā 115, 311. kabinetā, tālr. 646 22681.


RA Sabiedrisko attiecību nodaļa


 

Pēdējās izmaiņas: 24.08.2011.