Piedāvājam Jums apmeklēt semināru par tēmu – Par speciālu vasaras cenu – Noliktavas darba organizācija, vadīšana. Materiālā atbildība un krājumu uzskaite atbilstoši jaunākajai likumdošanai

23.08.2011.

`Noliktavas darba organizācija, vadīšana. Materiālā atbildība un krājumu uzskaite atbilstoši pēdējiem likuma grozījumiem`.


Semināra programma:
1.Darba tiesisko attiecību uzsākšana:
• Darba līgums;
• Darba pienākumi,
• Pārcelšana darbā;
• Atvaļinājumi
2.Materiālā atbildība
3.Dokumentu un pavadzīmju noformēšana:
• Krājumu kustības dokumentācija;
• Pavadzīmju veidi un noformēšanas kārtība;
• Dokumentu reģistrēšana;
• Dokumentu uzglabāšana uzņēmumā;
• Kļūdu labošana dokumentos;
• Grāmatvedības izziņa- attaisnojuma dokuments
4.Vispārējās dokumentu noformēšanas prasības
5.Kāpēc nepieciešama informācija par preču krājumiem
6.Krājumu uzskaite finanšu grāmatvedībā:
• Preču kustības pārskati
• Prasības kādas izvirzāmas mērinstrumentiem
7.Preču pašizmaksas un pārdošanas cenas noteikšana
8.Preču pieņemšana pēc daudzuma un kvalitātes:
• Kas ir preces kvalitāte
• Preču marķēšana
• Hi?ēnas prasības pārtikas uzņēmumos
• Preču uzglabāšana
• Nekvalitatīvas preces izmantošana vai iznīcināšana
9. Preču izsniegšana no noliktavas
10.Inventarizācijas norises kārtība un dokumentu noformēšana:
• Nolikums par inventarizācijām
• Komisijas izveidošana un tās darbība pirms inventarizācijas uzsākšanas
• Inventarizācijas sarakstu aizpildīšanas nosacījumi
• Krājumu inventarizācija un rezultātu izskatīšana
10. Dabīgās zudumu un plānotās zudumu normas norakstīšana, normatīvu izstrādāšana un apstiprināšana;
11. Tematiskajās pārbaudēs visbiežāk konstatētās kļūdas


Lektore: Aija Stikāne – Augstākā izglītība grāmatvedībā un Ekonomista kvalifikācija un profesionālais bakalaura grāds uzņēmējdarbībā un vadīšanā. Ikdienā- praktizējoša grāmatvede.


Kad un kur: 2011.gada 23.augustā no 10.00-14.30; Rīga; Brīvības gatve 271, 2. stāvā


Cena: 39,00Ls (ieskaitot izdales materiālus) SPECIĀLĀ VASARAS ATLAIDE – cena 33.00 ls


Vārds, Uzvārds_______________________________________________________________________________
Firma__________________________________________________amats________________________________
Fakt.adrese, LV- _____________________________________________________________________________
Jur.adrese, LV-______________________________________________________________________________
PVN reģ. Nr. ________________________________________________________________________________
Tālrunis ________________¬___ Fakss ___________________E-pasts______________________________


Ja vēlaties piedalīties seminārā, zvaniet savam konsultantam pa tel. 26028437 vai arī lūdzam aizpildīt pieteikuma talonu un nosūtīt to uz šo e-pastu valodasmacies@gmail.com!
Paldies un veiksmīgu dienu!
ineta.liepniece@preili.lv – LV-firmas-1


 

Pēdējās izmaiņas: 23.08.2011.