Skolotāji visā Latvijā spēlē „Mendeļejeva sapni”

23.08.2011.

Otrdien, 23.augustā, eksakto mācību priekšmetu skolotāji visā Latvijā izspēlēs 11 dažādas dabaszinātņu un matemātikas oriģinālspēles un iepazīsies, kā izmantot jaunos elektroniskos mācību materiālus un mācīšanas metodes, lai ar jauno mācību gadu saviem skolēniem radītu aizrautīgu un interesantu mācību procesu ķīmijā, fizikā, bioloģijā matemātikā.


54 projekta „Dabaszinātnes un matemātika” izmēģinājuma skolās tiek rīkots pasākums bioloģijas, fizikas, ķīmijas un matemātikas skolotājiem no visas Latvijas, lai viņi jaunajā mācību gadā būtu gatavi darboties ar mācību spēlēm, elektroniskajiem un drukātajiem materiāliem, mācību filmām, dažādiem metodiskajiem materiāliem, kas ar septembri nonāks visās Latvijas skolās. Materiālos iekļautas prezentācijas, animācijas, video, interaktīvās tāfeles materiāli, laboratorijas darbu piemēri – viss nepieciešamais, lai eksaktos mācību priekšmetus apgūtu ar prieku.


Pasākumu laikā projekta izmēģinājuma skolu skolotāji un skolēni dalīsies pieredzē, stāstot, rādot un praktiski demonstrējot citu skolu skolotājiem, kā viņi lieto mācību materiālus savā skolā, kādas ir materiālu priekšrocības, kā tie var palīdzēt skolēniem eksakto mācību priekšmetu vielu apgūt ar interesi. Kopā ar skolēniem tiks izspēlētas 11 oriģinālas mācību spēles, ko izstrādājis projekts „Dabaszinātnes un matemātika” sadarbībā ar SIA „Nordic Training International”. Tās veidotas tā, lai ne tikai palīdzētu apgūt un nostiprināt zināšanas un dažādas prasmes eksaktajos mācību priekšmetos, bet arī dotu iespēju skolēniem radoši darboties, attīstīt iniciatīvu un uzņēmību, lēmumu pieņemšanas prasmes un spējas sadarboties komandā.


Izmantojot jaunās spēles, skolēni zināšanas var apgūt netradicionālā, nepiespiestā, salīdzinoši vienkāršā veidā. Piemēram, spēle „Mendeļejeva sapnis” palīdz saistošā veidā apgūt ķīmisko elementu periodisko tabulu, savukārt „Bon apetit!” – pilnveidot izpratni par barošanās ķēdēm dabā, kā arī augu un dzīvnieku daudzveidību. Izmēģinājuma skolu skolotāji par spēlēm saka: „Spēles veido motivāciju apgūt vielu un ieinteresē, rada prieku kaut ko nepiespiesti iemācīties, maina attieksmi pret mācību priekšmetu.”


Visas spēles, tāpat kā pārējie jaunie mācību materiāli izstrādāti projektā „Dabaszinātnes un matemātika” un pārbaudīti praksē 64 projekta izmēģinājuma skolās Latvijā, kurās mācību process jau 6 gadus risinās  moderni, izmantojot mūsdienu tehnoloģijas un atbilstošu pieeju pārmaiņām, kas dabaszinātņu un matemātikas izglītībā notiek visā pasaulē. Kā rāda, projekta izmēģinājuma skolu pieredze, jaunā pieeja ir attaisnojusies – auguši gan skolēnu sasniegumi bioloģijā, fizikā, ķīmija un matemātikā, gan arī viņu motivācija mācīties līdz šim bieži vien par sarežģītiem un neinteresantiem uzskatītos eksaktos mācību priekšmetus. 8.klases skolēnu aptaujā par pārmaiņām skolā, skolēni atzinuši, ka „tagad visu var daudz labāk saprast”, „stundas kļuvušas daudz interesantākas”, „ir lielāka vēlme mācīties”.


Ar jauno 2011./2012. mācību gadu Latvijas skolās nonāks elektroniskie un drukātie mācību līdzekļi 7. – 9. klasēm bioloģijā, fizikā, ķīmijā un matemātikā, bet materiāli 10. – 12. klasēm ar mūsdienīgu pieeju eksaktajiem mācību priekšmetiem visās Latvijas skolās jau ir pieejami kopš 2008. gada. Gan drukātajos, gan elektroniskajos materiālos iestrādāta mūsdienīga pieeja, lai skolēns apgūtu personīgi nozīmīgu, ar reālo dzīvi saistītu mācību saturu, tādējādi attīstot dzīvei nepieciešamās prasmes. Elektroniskie materiāli pieejami arī interneta vietnē www.dzm.lv.


Pielikumā pievienots saraksts ar projekta izmēģinājuma skolām, kurās notiek pasākumi (PDF)


Informāciju sagatavoja: 
Santa Margeviča
VISC ESF projekta speciāliste Tālr: 67846558; 26445289
E-pasts:
santa.margevica@visc.gov.lv


 

Pēdējās izmaiņas: 23.08.2011.