Deju kopa „Gaida” piedalās jauniešu svētkos Glubokoje pilsētā

19.08.2011.

14. augustā Preiļu 1. pamatskolas deju kopa „Gaida” piedalījās Jauniešu svētkos sadraudzības pilsētā Glubokoje (Baltkrievija).


Pasākumā, kurā notika Glubokoje rajona aktīvāko un darbīgāko jauniešu apbalvošana, piedalījās Glubokoje rajona vadība – padomes priekšsēdētāja Valentīna Semčonoka, rajona izpildkomitejas priekšsēdētājs Oļegs Morhats un rajona padomes sporta un tūrisma daļas vadītājs Mihails Orehovs.  Pasākumu kuplināja vietējie jaunie dziedātāji un mākslinieciskās pašdarbības kolektīvi, notika dažādi konkursi un intervijas.


Deju kopas „Gaida” jaunieši parādīja baltkrievu publikai astoņas dejas, kuras atspoguļoja latviešu tautas dzīvesprieku un sirsnību. Dejotāji ar smaidiem un ar savu dzirkstošo enerģiju lika arī vietējiem iedzīvotājiem uzsmaidīt un ar interesi vērot preiliešu priekšnesumu.


Gaida Ivanova saņēma Glubokoje rajona padomes Atzinības rakstu par piedalīšanos pasākumā un kolektīva augsto māksliniecisko sniegumu. Pateicības vārdus saņēma dejotāji un koncertmeistare Inita Pokšāne.


Neilgi pirms koncerta paspējām gūt priekšstatu par Glubokoje vēsturi, pabijām pilsētas muzejā un vienā no vietējiem dievnamiem. Izsmeļošais Glubokoje rajona padomes kultūras darbinieces stāstījums un Glubokoje vēstures fakti apliecināja, ka mums, latgaliešiem, ar kaimiņu valsts iedzīvotājiem ir bijis daudz līdzīga gan mūsu senču dzīvesveidā, gan abu tautu likteņos. 


Starp Preiļu novada domi un Glubokoje rajona padomi šī gada sākumā tika noslēgts sadarbības līgums, un deju kopas „Gaida” dejotāji kopā ar vadītāju un koncertmeistari bija vieni no pirmajiem, kuri pārstāvēja Preiļu novadu mūsu kaimiņvalsts pilsētā. Nākotnē ir paredzēti kopēji projekti tūrisma, izglītības, sporta un uzņēmējdarbības jomās, turpināsies arī sadarbība kultūras sfērā.


Maija Paegle,
Preiļu novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste 


 

Pēdējās izmaiņas: 19.08.2011.