Atjaunotajā Rīgas Komercskolas tālmācības skolā reģistrējušies jau skolnieki no ASV, Ganas, Lielbritānijas

18.08.2011.

Šodien, 21 gadu kopš Rīgas Komercskolas dibināšanas un gadu kopš tās piespiedu slēgšanas, pēc agrāko skolas skolotāju un absolventu iniciatīvas atdzima savulaik leģendārā Rīgas Komercskola, kas turpmāk darbosies kā tālmācības skola. Atšķirībā no iepriekšējās skolas, Rīgas Komercskolā varēs iegūt vispārējo izglītību no 7.-12.klasei, izvēloties sev piemērotāko mācību virzienu, kas būs ne tikai komerczinības, bet arī tūrisma menedžments, sabiedriskās attiecības un tiesību pamati.


Skolā būs iespējams apgūt zināšanas tālmācībā, kas nozīmē, ka tajā varēs mācīties ikviens gribētājs, neskatoties uz to fizisko atrašanās vietu – pat no reģioniem un ārvalstīm. Šobrīd jau Rīgas Komercskolā reģistrējušies pirmie skolnieki, no kuriem daļa šobrīd uzturas ārvalstīs – ASV, Ganā, Lielbritānijā.


Ilze Beļinska, Rīgas Komercskolas direktore: „Rīgas Komercskola atšķirīgo apmācību metožu dēļ nodrošināja jauniešiem kvalitatīvu un inovatīvu izglītības sistēmu. Atjaunojot Rīgas Komercskolu, saglabājām tās no pirmsākumiem iedibinātās vērtības un tradīcijas, jo bez tām nav iedomājama šī skola. Pateicoties tālmācībai, mums ir izdevies piesaistīt vienus no labākajiem savas jomas skolotājiem, kā, piemēram, Aiju Šteinbergu, Agnesi Pavloviču un Agnesi Akeri. Sadarbībā ar absolventiem nākotnē plānojam izveidot arī Rīgas Komercskolas apmācības klātienē.”


Tālmācība pēdējos gados ir kļuvusi populāra visā pasaulē. Tās viena no galvenajām priekšrocībām ir iespēja mācīties neklātienē, kā arī sev izdevīgā laikā. Šādā veidā izglītības iegūst sportisti, modeles, mūziķi un arī diplomātu bērni. Latvijas gadījumā šādi var iegūt labu izglītību arī reģionos dzīvojošie bērni, kā arī tie bērni, kuri kopā ar vecākiem devušies peļņā uz Lielbritāniju un Īriju. Tālmācība ir iespēja apvienot karjeru ar izglītību. Tā ir vieta talantu attīstībai.


Pateicoties atšķirīgajām mācību metodēm, „Rīgas Komercskola” kopš tās izveides 1990.gadā bija kļuvusi par vienu no prestižākajām skolām Latvijā, kurā savulaik uz vienu vietu pretendēja līdz pat 10 jauniešiem. Skolēni mācību laikā par savām zināšanām ieguvuši vairākus desmitus godalgotu vietu dažādās starptautiskās olimpiādēs, kā arī vietējos zināšanu un prasmju konkursos.


20 gadu pastāvēšanas laikā Rīgas Komercskolu absolvējuši aptuveni 1860 skolēnu, atpazīstamākie no tiem – Ilmārs Poikāns, Jānis Spoģis, Evija Ručevska, Lauris Liberts, Andris Strazds, Gints Āboltiņš, Mārtiņš Lauva, Raimonds Kulbergs, Raimonds Dūda, Edgars Pīgoznis, Jānis Lielcepure, Jānis Nords un daudzi citi.


Vairāk informācijas par Rīgas Komercskolu – www.rigaskomercskola.lv


Informāciju sniedza:
Ilze Beļinska, Rīgas Komercskolas direktore

Pēdējās izmaiņas: 18.08.2011.