Skolēnu papilduzņemšana Preiļu Valsts ģimnāzijas 10. klasē notiks 25. augustā

25.08.2011.

Iestājeksāmeni:
 10.00- latviešu valoda
 11.30 – matemātika


Iesniedzamie dokumenti:
1.Direktoram adresēts iesniegums, kurā norādīta vēlamā programma (iesnieguma veidlapas izsniegs kancelejā).
2.Apliecība par pamatizglītību.
3.Dzimšanas apliecības kopija.
4.Foto kartiņas (2 gab. 3 x 4 cm).
5.Izziņa no ģimenes ārsta par to, ka veikta medicīniski profilaktiskā apskate un potēšana.
6.Olimpiāžu sasniegumus apliecinoši dokumenti.
7.Iesniegums par dzīvošanu internātā (ja nepieciešams, veidlapu izsniegs kancelejā).


Dokumentus jāiesniedz ģimnāzijas kancelejā līdz 2011. gada 25. augusta plkst.10.00.


 

Pēdējās izmaiņas: 25.08.2011.