AGLONAS SVĒTKU KĀRTĪBA 2011

11.08.2011.

11.augusts – ceturtdiena, SLIMNIEKIEM VELTĪTĀ DIENA
7.00 – Rīta Sv.Mise               
11.00 – Rožukronis
12.00 – Dienas Sv.Mise, svētība slimniekiem (vada bīskaps Jānis Bulis)
15.00 – Žēlsirdības kronītis
18.30 – Vesperes
19.00 – Vakara sv.Mise, Dievmātes litānija


12.augusts – piektdiena
ĢIMENĒM VELTĪTĀ DIENA
 7.00 – Rīta sv.Mise                
11.00 – Rožukronis       
12.00 – Dienas sv.Mise, laulības solījumu atjaunošana (vada bīskaps Jānis Bulis)
Pēc Svētās Mises agape un ģimeņu liecības. Piedalās „Laulāto tikšanās” un „Kānas ģimeņu brālība”.
15.00 – Žēlsirdības kronītis
18.30 – Vesperes
19.00 – Vakara sv.Mise, Dievmātes litānija


13.augusts – sestdiena
7.00 – Rīta sv. Mise                 
11.00 – Rožukronis   
12.00 – Dienas sv.Mise
15.00 – Žēlsirdības kronītis


SVĒTĀ  MEINARDA LIELIE  SVĒTKI
18.30 – Vesperes
19.00 – Vakara sv.Mise, Dievmātes litānija
20:00 – procesija ar Fatimas Dievmātes statuju ap baziliku
22:00 – Svētceļnieku liecību un slavēšanas vakars bazilikā: piedalās svētceļnieku grupas, kas ar kājām mērojušas ceļu uz Aglonu.
24.00 – Pusnakts Mise, nakts vigilija bazilikā  Muzicē Rīgas sv. Marijas Magdalēnas draudzes jaunieši.


14.augusts – svētdiena
7.00 – Rīta sv.Mise (bazilikā pie Dievmātes altāra,)
9.00 – Dienas sv.Mise, garīgā adopcija
10.30 – Rožukronis (bazilikā pie lielā altāra)
11.00 – Svētceļnieku grupu prezentācija
12.00 – Dienas sv.Mise jaunatnei un svētceļniekiem
15.00 – Žēlsirdības kronītis
15.15 – Filma „Credo” par Jāni Pāvilu II (Aglonas Bazilikas sakrālajā laukumā)
15.30 – Sakrālās dejas: var piedalīties ikviens dejot gribētājs (pie Aglonas Katoļu ģimnāzijas)
    Muzicē Sintija Grava.


VISSVĒTĀS  JAUNAVAS  MARIJAS  DEBESĪS  UZŅEMŠANAS  LIELIE  SVĒTKI


17.45 – Jauno vokālistu koncerts (pie bazilikas)
18.30 – Vesperes                
19.00 – Vakara sv.Mise, Dievmātes litānija, euharistiskā procesija
22.00 – Tautas Krustaceļš
24.00 – Pusnakts sv.Mise
1.00-7.00 adorācija bazilikā
 
15.augusts –pirmdiena
7.00 – Rīta sv.Mise
9.00 – Sv.Mise jaunatnei
10.00 sv.Mise svešvalodā apakšējā baznīcā
11.00 – Rožukronis (pie pāvesta altāra)
12.00 – Svētku galvenā sv.Mise, Dievmātes litānija, euharistiskā procesija (pie pāvesta altāra,
 koncelebrē visi bīskapi)
19.00 – Vakara sv.MiseIzstāde


Aglonas Bazilikas kriptā būs apskatāma Jānim Pāvilam II veltīta fotoizstāde, kurā apkopotas Latvijas un Vatikāna autoru fotogrāfijas, kas tapušas pāvesta Latvijas vizītes laikā 1993. gadā. Tāpat būs apskatāma izstāde „Jānis Pāvils II. Satikšanās”. Tās apmeklētāji varēs iepazīties ar Latvijas iedzīvotāju liecībām par tikšanos ar Jāni Pāvilu II un šīs tikšanās radīto iespaidu uz viņu dzīvi.


Kopienu un kustību aktivitātes


„Caritas Latvija”
 Labdarības organizācijas „Caritas Latvija” teltī varēs uzzināt par iespēju kļūt par „Caritas” brīvprātīgo, kā arī gūt informāciju par „Caritas” profesionālās sagatvotības semināriem, kas notiks no 2011. gada  septembra līdz 2013. gada maijam.


Kristīgās dzīves un evaņģelizācijas skola
Kristīgās dzīves un evaņģelizācijas skolas teltī varēs iepazīties ar materiāliem par skolas darbību Latvijā un citviet pasaulē, aplūkot fotogrāfijas no līdzšinējām skolas sesijām Latvijā, piedalīties slavēšanā, dzirdēt liecības un saņemt  aizlūgšanas. Skolas dalībnieki arī dosies evaņģelizācijā Aglonas ielās.


Kopiena „Emmanuel”
Kopienas „Emmanuel” teltī 13.augustā pl. 16.00 būs slavēšana, 14. augustā pl. 10.00 – slavēšana, pl. 9:00 – 19:00 varēs iegūt informāciju par kopienas darbību, pārrunāt garīgus jautājumus un saņemt aizlūgšanas.


„Dzīvības straumes” 
Kustības „Dzīvības straumes”  teltī varēs iegādāties izdevniecības „Dzīvības straumes” grāmatas, uzzināt par kustības piedāvātājām iekšējās dziedināšanas programmām, kā arī  notiks slavēšana un būs iespējams saņemt aizlūgšanas.


Rīgas Augstākās Reliģijas zinātņu institūts (RARZI), Rīgas Teoloģijas institūts (RTI) un Rīgas Katoļu ģimnāzija (RKĢ)


RTI, RARZI un RKĢ teltī būs pieejama informācija par visām trim katoliskās izglītības iestadēm – to mācību programmām, sabiedriskām aktivitātēm, studentu/skolēnu dzīvi, RKĢ aktivitātēm skolēniem, kā arī  iegādāties teoloģiski izglītojošu literatūru.


14. augustā
10.30-11.00 RTI un RARZI katehēzes – “Kas ir ticība?”
15.30-17.30 RTI un RARZI katehēzes – “Kas ir cilvēks?”, “Kas ir patiesība?”, “Kas ir celibāts?”, “Kas ir priesteris?”
Katra katehēze ilgs 20 minūtes, un ietvers priekšlasījumu un diskusij

Pēdējās izmaiņas: 11.08.2011.